Valitse sivu

Veikkolan koulun 9H luokkalaiset saivat tilaisuuden tutustua kotikuntansa hallintoon vieraillessaan lokakuisena aamupäivänä kunnantalolla tapaamassa kunnanjohtaja Virpi Sailasta. Keskustelu kattoi monia aiheita, kuten kunnan budjetin, suunnitteilla olevat projektihankkeet ja yhdeksäsluokkalaisten TET-harjoittelut. Kunnanjohtaja Sailas antoi oppilaille arvokasta tietoa omasta työstään ja kunnan päätöksenteosta ja nuoret saivat mahdollisuuden jakaa omia näkemyksiään ja ajatuksiaan kunnan kehittämisestä.

Oppilaiden kanssa vierailulla ollut opettaja Kati Kanninen kertoo, että yhteiskuntaopissa koulussa käsitellään yhdeksännellä luokalla muun muassa elämää hyvinvointivaltiossa, demokratiaa, ihmisten oikeuksia ja velvollisuuksia.

”Vierailu kunnantalolla ja etenkin kunnanjohtajan tapaaminen avarsi hyvin oppilaiden näkemyksiä Kirkkonummen kunnasta”, Kanninen kertoo.

Lisäksi oppilaat ovat päässeet syksyn aikana vierailemaan eduskuntatalolla, missä he saivat mahdollisuuden tavata kansanedustajan ja ministeri Anders Adlercreutzin. Ministeri Adlercreutz kertoi omasta työstään kansanedustajana ja ministerinä, avaten oppilaille näkymän poliittiseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen yhteiskunnassa.

Oppilaat arvostavat mahdollisuutta päästä paikkoihin, jonne ei itse ehkä tulisi mentyä

Yhdeksäsluokkalaisten vierailut kunnantalolla ja eduskunnassa olivat selvästi antoisia ja opettavaisia. Yhdeksäsluokkalainen Melina Kantis kertoo, että luokat tekemät vierailut ovat olleet tosi kivoja.

”Me käydään sellaisissa paikoissa, mihin itse ei ikinä menis, ja edes pääsisi”, hän jatkaa.

Morris Markkanen, toinen luokan oppilas, kommentoi myös vierailua kunnantalolle: ”Oli hauskaa käydä katsomassa kunnantaloa. Se oli aika hieno rakennus. Ja kiitos lounaasta kunnanjohtaja.”

Oppilasvierailut ovat tärkeä osa opetusta

Koulun opettajat pitävät oppilasvierailuja tärkeänä osana opetussuunnitelmaa. He uskovat, että tällaiset vierailut auttavat oppilaita ymmärtämään paremmin ympäröivää yhteiskuntaa ja sen toimintaa.

”Minun mielestäni opettajien yhtenä tärkeänä tehtävänä on kasvattaa ja valmistaa oppilaita tähän meidän ympäröivään yhteiskuntaan. Oppilasvierailut antavat hyviä toimintamalleja, näkemyksiä ja kokemuksia tulevaisuuteen,” Kanninen toteaa.

Tämänkaltaiset vierailut ovat avanneet nuorille näköalan siihen, miten yhteiskunta toimii ja kuinka he voivat olla aktiivisia kansalaisia ja kuntalaisia. Näitä kokemuksia ja oppimista he voivat kantaa mukanaan pitkälle tulevaisuuteen.

Kunnanjohtaja Sailas on täysin samoilla linjoilla oppilasvierailujen merkityksestä nuorille.

”Kiitän opettajia aktiivisuudesta ja antoisasti vierailusta. Demokratiakasvatus on todella merkityksellistä. Haluamme, että nuoret kasvavat vastuullisiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi, jotka tietävät, että asioihin voi vaikuttaa.”