Valitse sivu

Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu nousee nykyisestä 295 eurosta 311 euroon. Alin perittävä maksu nousee nykyisestä 28 eurosta 30 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimmanlapsen maksusta eli enintään 124 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:

Perheen henkilömääräTuloraja 1.3.2023 euroa/kk Tuloraja 1.8.2024 euroa/kkMaksuprosentti 
23 8744 06610,7 %
34 9985 24510,7 %
45 6755 95610,7 %
56 3536 667 10,7 %
67 0287 376 10,7 %

Lisätietoja

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 7.3.2024/Pykälä 16

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Lisätietoa asiakaspalvelusihteereiltä: varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi

Client fees for municipal early childhood education and care from 1 August 2024

The highest client fee will rise from the present 295 euros to 311 euros. The lowest fee will rise from the present 28 euros to 30 euros. The fee for the second child is at most 40 % of the fee for the youngest child, i.e. at most 124 euros per month. The fee for the following children is 20 % of the fee for the youngest child.

The income limits of the client fee for early childhood education and care will change due to index adjustment as follows:

Family size Income limit 1 March 2023 EUR/month Income limit 1 August 2024 EUR/monthFee percentage 
23,8744,06610.7%
34,9985,24510.7%
45,6755,95610.7%
56,3536,667 10.7%
67,0287,376 10.7%

Additional information

Education and Culture Board 07 March 2024/Section 16

Client fees for municipal early childhood education and care

Additional information from the customer service secretaries: varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi