Valitse sivu

Helsingin hallinto-oikeus kumosi 27.6.2023 päätöksen, jolla Kirkkonummen kunnanhallitus valitsi sivistystoimenjohtajaksi Eeva-Kaisa Ikosen vuonna 2021. Hallinto-oikeuden päätös saa lainvoiman elokuun alussa, minkä seurauksena kunnan sivistysjohtajan virka jää avoimeksi.

Sivistyspalvelujen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi on sivistysjohtajan viran hoito järjestettävä väliaikaisesti siihen saakka, kunnes virkaan saadaan lainvoimaisesti valittua uusi hoitaja. Kunnanhallituksen on määrä päättää viran väliaikaisesta täyttämisestä kokouksessaan 31.7.2023. Vt. kunnanjohtaja esittää Eeva-Kaisa Ikosta hoitamaan virkaa.

Sivistysjohtajan valintaa koskeva asia valmistellaan uudelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi elokuussa 2023.

 

Lisätietoja:

Hallintojohtaja Jaana Suihkonen

040 702 0138

jaana.suihkonen@kirkkonummi.fi