Valitse sivu

Kirkkonummen kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 22.4.2024 valita kunnan sivistysjohtajan virkaan kasvatustieteiden maisteri Eeva-Kaisa Ikosen. Ikonen on hoitanut tehtävää vuodesta 2021 lähtien.  

– Eeva-Kaisa Ikosen laaja kokemus koko sivistystoimen osalta sekä vahva halu ja kyky kehittää palveluita muuttuvassa toimintaympäristössä erottivat hänet merkittävästi muista hakijoista. Lisäksi Ikosen koulutus ja suoritetut johtamisen erikoisammattitutkinto JET sekä eMBA-tutkinto antavat hänelle vahvan pohjan omalla esimerkillä ja tiedolla johtamiseen aidosti muita asiantuntijoita kuunnellen. Perusteelliset haastattelut, soveltuvuusarviointi ja haastatteluryhmän tekemä hakijavertailu osoittavat, että Eeva-Kaisa Ikosella on parhaat edellytykset Kirkkonummen sivistyspalvelujen johtamiseen, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi.

– Olen iloinen, että olemme valinneet Eeva-Kaisa Ikosen yksimielisesti Kirkkonummen sivistysjohtajaksi. Tämä mahdollistaa niin opetus- kuin vapaan sivistystyön kehittämisen kunnassamme, sanoo kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Ulf Kjerin.

Sivistysjohtaja johtaa palvelualuetta, jonka tuottamat palvelut vaikuttavat jokaisen kuntalaisen arkeen. Sivistyspalvelut järjestää asukkaillemme varhaiskasvatuksen, opetuksen, koulutuksen, kulttuurin, nuorisotoimen sekä liikunta- ja vapaa-aikatoimen palvelut.  

– Kiitän kunnanhallitusta tästä päätöksestä, jolla se osoittaa tukensa ja luottamuksensa viimeisen kolmen vuoden yhteiselle kehittämistyölle. Luottamuksenosoitus on koko sivistyspalvelujen henkilöstön näkökulmasta tärkeä ja arvokas. Jatkamme siis hyvillä mielin yhteistä työtä Kirkkonummen asukkaiden hyvinvoinnin, yhteisöön kuuluvuuden ja jatkuvan oppimisen puolesta, sanoo sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen.

Sivistysjohtajan valinnan taustaa  

Helsingin hallinto-oikeus kumosi kesäkuussa 2023 kunnanhallituksen vuoden 2021 päätöksen Ikosen valinnasta sivistystoimenjohtajaksi. Syyskuussa 2023 Ikonen valittiin korjatun valmistelun perusteella virkavaalissa uudelleen sivistysjohtajan virkaan. Päätöksestä valitettiin, ja marraskuussa 2023 kunnanhallitus katsoi, että sivistysjohtajan valitsemisen päätöksenteossa oli tapahtunut menettelyvirhe.   

Asia palautettiin valmisteluun viranhaun uusimista varten. Sivistysjohtajan virkaan haki määräaikaan 28.2.2024 mennessä 20 hakijaa.  

Lisätietoja:  

Hallintojohtaja Jaana Suihkonen, jaana.suihkonen@kirkkonummi.fi, puh. 040 702 0138  

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi, timo.haapaniemi@kirkkonummi.fi, puh. 050 554 4199   

Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Ulf Kjerin, ulf.kjerin@kirkkonummi.fi, puh. 050 572 6886