Valitse sivu

Kunnanjohtajien Ilmastolivessä Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio keskustelee Vihdin kollegansa Erkki Eerolan kanssa kunnallisen ilmastotyön ajankohtaisista teemoista. Kunnanjohtajat vastaavat suorassa lähetyksessä kuntalaisten lähettämiin ilmastoaiheisiin kysymyksiin.

Ilmastoliveä voi seurata suorana keskiviikkona 2.11. klo 17 Vihdin kunnan Youtube-kanavalla. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen tämän lomakkeen kautta.  

Kirkkonummen kunta on sitoutunut Hinku-kuntana kunnianhimoiseen päästövähennystavoitteeseen. Kirkkonummen ilmastotavoite ja -toimenpiteet on kirjattu Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaan ja ilmastotyön etenemistä seurataan säännöllisesti. Kunnanjohtajien Ilmastolivessä kuntalaiset saavat mahdollisuuden tentata kunnanjohtajilta, mitä tavoitteisiin pääseminen edellyttää ja mitä ilmastotyölle juuri nyt kuuluu.  

Kunnallinen ilmastotyö on tärkeämpää kuin koskaan. Kuntien päästövähennystavoitteiden tavoitevuosi 2030 lähestyy kovaa tahtia ja tutkimukset osoittavat, että ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset näkyvät nopeammin kuin osattiin odottaa. Kansallinen ilmastolaki tullee asettamaan kunnille uuden velvoitteen suunnitella, toteuttaa ja seurata ilmastotyötä. Lisäksi koko Euroopan laajuinen energiakriisi vauhdittaa paitsi välittömiä energiansäästötoimia, myös pidemmän aikavälin ilmastotoimenpiteitä. 

Kirkkonummi ja Vihti ovat tehneet pitkään yhteistyötä ilmastotyön hankkeistamisen parissa ja nyt käynnissä oleva kustannustehokkaan ilmastotyön hanke on päättymässä. Ilmastolive kokoaa yhteen Ympäristöministeriön rahoittaman ilmastohankkeen tuloksia. Ilmastolive-tilaisuus toimii hankkeen päätöstilaisuutena.