Valitse sivu

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan hallintosääntöön esitetyt muutokset, jotka täydentävät kunnan toimintaa poikkeusolojen ja normaaliolojen häiriötilanteiden aikana. Kuntalain 90 § kolmannen momentin mukaisesti hallintosäännössä tulee antaa tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä valtuuston toiminnasta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. Hyväksytty hallintosääntö täyttää kuntalain vaatimukset, jonka lisäksi sen tarkoituksena on helpottaa toimivaltuuksien tulkintaa uhkatilanteissa.

Kunnanvaltuusto nimitti keskuudestaan tilapäisen valiokunnan, jonka tehtävänä on valmistella mahdollisia muutoksia suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan, ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä toimitilapalveluiden lautakunnan kokoonpanoihin.

Lisäksi kokouksessa kuultiin kunnanjohtajan ja talousjohtajan esittelemänä heinäkuun talousarvion osavuosikatsaus.

Iltakoulussa käsiteltiin kuntastrategiaa, eettisiä ohjeita sekä hallintosääntöä

Ennen kokousta kunnanvaltuutetut osallistuivat iltakouluun, jossa käsiteltiin tärkeitä päätöksentekoon tulevia teemoja. Iltakoulu järjestettiin työpajojen muodossa, joista jokaiseen valtuutetut osallistuivat. Strategiatyöpajassa valtuutetut pohtivat, mitä päivitystarpeita nykyisessä strategiassa on ja miten strategiaa voidaan kirkastaa. Kuntastrategian päivitysprosessi on aluillaan kunnassa ja se huipentuu tammikuussa valtuuston kokoukseen, jossa valtuuston on tarkoitus hyväksyä uusi päivitetty versio kuntastrategiasta. Päivittämiseen pääsevät osallistumaan kunnanvaltuuston lisäksi myös vaikuttamistoimielimet, kunnan henkilöstö sekä kunnan asukkaat ja muut sidosryhmät. Lisäksi keväällä toteutettiin laaja kuntalaiskysely strategiatyön tueksi.

Hallintosääntöä koskevassa työpajassa valtuutetut keskustelivat hallintosäännön laajemmasta uudistamisesta yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Kolmannessa työpajassa käsiteltiin valtuuston ja muiden toimielinten yhteisien eettisten ohjeiden luomista. Eettisten ohjeiden tarkoituksena on ohjata valtuutettujen yhteistyötä ja toimintatapoja.

Muita kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat:

  • Perälänkannaksen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen lisääminen kaavoitusohjelmaan
  • Eron myöntäminen yhdyskuntatekniikan lautakunnan varajäsenyydestä sekä uuden varajäsenen valinta
  • Eron myöntäminen toimitilapalvelujen lautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen