Valitse sivu

Kirkkonummen kunnanvaltuusto nimitti 30.1. kokouksessaan elinvoimajaoston jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.  

Elinvoimajaoston jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2023-2025 

Elinvoimajaoston tehtävänä on kunnan hallintosäännön mukaisesti edistää kunnan elinkeinopolitiikkaa, kunnan vetovoimaista kehitystä, kunnan elinvoimaisuutta ja huolehtia aihealuetta koskevista ohjeista ja periaatteista. 

Kunnanvaltuuston päätös elinvoimajaoston kokoonpanosta: 

Puheenjohtaja: Ville Salminen (Johanna Järvinen) 
Varapuheenjohtaja: Markus Myllyniemi (Anna Presnukhina) 

Jäsenet ja heidän varajäsenensä
Anni-Mari Syväniemi (Jani Kähkönen) 
Ulf Kjerin (Kaj Sjöblom) 
Jenny Mäkinen (Beatrice Fallenius) 
Sini Felipe (Tero Strand) 
Tuovi Ronkanen (Marian Jecu), toiset 14 kk 
Reetta Hyvärinen (Mikael Gerkman), ensimmäiset 14 kk 
Marko Kari (Jani Ekman) 
Urho Blom (Maija Jäntti) 

 
Muita kunnanvaltuuston kokouksessa 30.1. käsiteltyjä asioita olivat: 

-Kunnanvaltuusto sai kunnanhallitukselta tiedonannon kunnanjohtajan irtisanoutumisesta. Kunnanjohtaja on lähettänyt kirjallisen irtisanoutumisilmoituksen 14.12.2022. Ilmoituksen mukaan kunnanjohtaja irtisanoo virkasuhteensa päättymään siten, että virkasuhde päättyy 31.1.2023. 
-Vastaus valtuustoaloitteeseen 19/2021: Järjestöystävällinen Kirkkonummi 
-Eron myöntäminen toimitilapalvelujen lautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen  
-Eroanomuksia keskusvaalilautakunnan varajäsenyyksistä sekä uusien varajäsenten nimeäminen 
 
Voit katsoa tallenteen kunnanvaltuuston kokouksesta kunnan Youtube-kanavalta.