Valitse sivu

Kirkkonummen kunnanvaltuusto valitsi 19.6. kokouksessaan kunnanvaltuuston puheenjohtajiston sekä kunnanhallituksen ja henkilöstöjaoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023–2025. Kaksivuotinen toimikausi alkaa 1.7.2023. 

Kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Anders Adlercreutz. Valtuuston I varapuheenjohtajana toimii tulevalla kaksivuotiskaudella Reetta Hyvärinen ja II varapuheenjohtajana Minna Hakapää. 

Kunnanhallituksen kokoonpano: 

Kunnanvaltuusto valitsi kunnanhallitukseen 13 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaudelle 2023–2025.  

Puheenjohtaja: Timo Haapaniemi (Jussi Määttä) 
I varapuheenjohtaja: Piia Aallonharja (Arttu Lankinen) 
II varapuheenjohtaja: Tony Björk (Josephine Frimodig) 

Jäsenet ja heidän varajäsenensä: 

Anna Aintila (Kim Liljequist) 
Kati Kaihlaranta (Sari Haapasaari) 
Anneli Granström (Ville Salminen) 
Ari Harinen (Sini Felipe) 
Saara Huhmarniemi (Johanna Fleming) 
Carl-Johan Kajanti (Kim Männikkö) 
Antti Kilappa (Outi Saloranta-Eriksson) 
Markus Myllyniemi (Sanni Jäppinen) 
Anna Sahiluoma (Maija Jäntti) 
Matti Kaurila (Kim Åström) 
 
 

Henkilöstöjaoston kokoonpano:

 Kunnanvaltuusto valitsi henkilöstöjaostoon seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaudelle 2023–2025. 

Puheenjohtaja: Arttu Lankinen (Johanna Järvinen) 
Varapuheenjohtaja: Maija Jäntti (Tarja Siivonen) 
Jäsenet ja heidän varajäsenensä: 
Miika Engström (Stig Kvarnström) 
Anita Forssén (My Sundelin) 
Anna-Mari Toikka (Maarit Orko) 
Jyki Grönlund (Jan Nordström) 
Kati Kaihlaranta (Riki Saarimaa) 
 

Muita kunnanvaltuuston kokouksessa 19.6. käsiteltyjä asioita olivat: 

-Tallinmäen asemakaavan hyväksyminen 
-Masalan osayleiskaavaa (piir. 3481) koskevan kunnanvaltuuston päätöksen 6.3.2023 (§ 13) asiavirheen ja kirjoitusvirheiden korjaaminen hallintolain 8 luvun 51 § mukaiseksi 
-Vastine vuoden 2022 arviointikertomukseen 
-Henkilöstöetuudet vuodelle 2023 
-Aiesopimus TE-uudistuksen mukaisesta yhteistyöstä kuntien välillä