Valitse sivu

Kunnossa- ja puhtaanapitolaki määrää yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpitovelvollisuuksien jakautumisesta kunnan ja tontinomistajan välillä.

 

 

 

Tontille johtavan ajoliittymän kunnossapito kuuluu tontinomistajan tai -haltijan velvollisuuksiin!

 

Tontin omistajan tai haltijan velvollisuudet ovat mm. huolehtia tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poistosta ja tontille johtavan kulkutien hoidosta, sekä poistaa lumi esim. postilaatikkokatoksista ja aidoilta.

Jos postilaatikko tai laatikkoryhmä on sijoitettu yleiselle alueelle tai toisen postinsaajan tontille, tulee postinsaajien keskenään sopia ajo- tai kulkuyhteyden ylläpidosta.

 

Lisätiedot

kunnossapito@kirkkonummi.fi