Valitse sivu

Toiminta-avustusta voi hakea kirkkonummelainen rekisteröity yhdistys, tai yhdistys, joka on jättänyt rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla liikunta/ulkoilutoiminta. Toiminta-avustusta hakevan yhdistyksen jäsenmäärän tulee olla vähintään 15 henkilöjäsentä, josta kirkkonummelaisia 4/5 (80%). Mikäli ehto 4/5 ei täyty, vähennetään myönnetyn avustuksen osuutta puolella. Tällöin kirkkonummelaisia on oltava vähintään 3/5 (60%). Yhtenä toiminta-avustuksen jakoperusteena käytetään toiminta-avustusten toiminnallisia mittareita. 

Kohdeavustuksia on mahdollista hakea ennakkoon (suunnitelmien perusteella) tai tositteiden perusteella. 

Toiminta-avustukseen oikeutetuille hakijoille voidaan myöntää kohdeavustusta koulutustoiminnan kuluihin ja kartanvalmistamiskuluihin sekä liikuntapaikkojen käytöstä aiheutuviin (alle 20-vuotiaiden) vuokra kustannuksiin.Toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi voidaan paikalliselle rekisteröidylle liikuntayhdistykselle myöntää kohdeavustusta jonkin erityisen ja tiettynä aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen.
Toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi voidaan paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle myöntää kohdeavustusta palkkakustannuksiin, jotka aiheutuvat Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta, meripelastustoiminnan edistämiseen sekä liikuntapaikan perustamiseen/perusparannukseen. 

Avustushakemukset, joissa tulee käyttää hakulomakkeita, on toimitettava liitteineen kuulutuksessa ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä osoitteella:
Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut, käyntiosoite Ervastintie 2, postiosoite Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi.
Täydellinen kuulutus on nähtävillä Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla. 

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida

Lisätietoja: Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut, (09) 296 71 

19.12.2022 Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut

Avustusmuodot ja niiden hakuajat
 

Kohdeavustus                     4 800 €
palkkakustannuksiin, jotka aiheutuvat Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava), kevätkausi 2023.
Haku 11.1.2023 klo 16.00 mennessä 

Toiminta-avustus           73 981 €
Haku 31.3.2023 klo 16.00 mennessä 

Kohdeavustus                     8 000 €
liikuntapaikan perustamiseen / perusparannukseen (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava)
Haku 31.3.2023 klo 16.00 mennessä 

Kohdeavustus                   7 000 €
jonkin erityisen ja tiettynä aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava, maksetaan tositteiden perusteella)
Haku 31.3.2023 klo 16.00 mennessä 

Kohdeavustus                    4 500 €
meripelastustoiminnan edistämiseen (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava)
Haku 31.3.2023 klo 16.00 mennessä 

Kohdeavustus                     4 800 €
palkkakustannuksiin, jotka aiheutuvat Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava), syyskausi 2023
Haku 31.8.2023 klo 16.00 mennessä 

Kohdeavustus                     5 200 €
kartanvalmistuskuluihin (tositteiden perusteella haettava)
Haku 30.11.2023 klo 16.00 mennessä, avustus myönnetään liikuntalautakunnan 6.11.2014 § 72 päätöksen ehtojen mukaisesti 

Kohdeavustus                   17 000 €
koulutustoiminnan kuluihin (tositteiden perusteella haettava)
Haku 30.11.2023 klo 16.00 mennessä 

Kohdeavustus                   20 000 €
liikuntapaikkojen vuokrakustannuksiin (alle 20 v., tositteiden perusteella haettava)
Haku 30.11.2023 klo 16.00 mennessä