Valitse sivu

Louhintatyöt alkavat viikolla 43. Louhintatöihin kuuluu poraaminen, panostus, täkkäys, räjäytys sekä irronneen louheen kuljetus väliaikaisvarastoon. Ensimmäinen koeräjäytys suoritetaan 26.10.2022, jonka jälkeen räjäytykset aloitetaan viikolla 44. Lohkon 1 louhintatyöt kestävät 3 viikkoa. Työt tehdään meluluvan puitteissa, eli pääsääntöisesti 7.00-18.00.

Louhinta alue

Varotoimenpiteinä olemme katselmoineet läheiset kiinteistöt ja niiden tärinäherkät rakenteet. Seuraamme lähikiinteistöjä ja -rakenteita tärinämittareilla koko louhintatyön ajan.
Räjäytyksen vaara-alue turvataan pysäyttämällä liikenne aina räjäytyksien ajaksi.

Räjäytyksistä varoitetaan äänimerkeillä:
Vaara = katkonainen ääni 60sek.
Vaara ohi = yhtenäinen ääni 10sek.

Ystävällisin terveisin: Kreate Oy

Lisätietoja:
Vastaavatyönjohtaja, Vilho Hiltunen, 0500 874 263, vilho.hiltunen@kreate.fi
Tilaajan edustajat: Tuukka Halttunen, 050 516 5902, tuukka.halttunen@htj.fi
Hannu Ruhanen, 040 126 9866, hannu.ruhanen@kirkkonummi.fi