Valitse sivu

Mikä on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue?

Hyvinvointialueet ovat uusia itsehallinnollisia alueita, jotka on perustettu sote-uudistuksen ja pelastustoimen uudistuksen myötä. Vuoden 2023 alusta alkaen vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimen palvelut sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut 1.1.2023 alkaen Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

Hyvinvointialueet pähkinänkuoressa: 

  • Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. 
  • Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. 
  • Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaaleilla valittava aluevaltuusto. 
  • Hyvinvointialueen rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen ja osin maksutuloihin. 
  • Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Vaikuttamiskeinoja ovat esimerkiksi äänestäminen aluevaaleissa ja aloiteoikeus hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa.

Hyvinvointialueen tehtäviä ovat seuraavat: perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, työikäisten palvelut, ikääntyneiden palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut, oppilas- ja opiskelijahuolto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (ns. hyte-työ) sekä pelastustoimi. Kirkkonummen perusturvaorganisaation työntekijät siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteella eli jokaisen työskentely jatkuu uudessa organisaatiossa. Lisäksi hyvinvointialueelle siirtyvät mm. koulukuraattorit ja koulupsykologit sekä muutamia kunnan yhdyskuntatekniikan ja yhteisten palveluiden työntekijöitä.

 

Mistä palvelut löytyvät Kirkkonummella?

Kirkkonummella sosiaali- ja terveyspalvelut säilyvät lähes ennallaan. Ainoastaan toimipisteiden sijaintiin tulee muutoksia. 1.12.2022 avataan uusi hyvinvointikeskus osoitteessa Jokiniityntie 2, 02400 Kirkkonummi. Hyvinvointikeskukseen kootaan keskitetysti valtaosa keskustan alueen sote-palveluista. Tarkempaa tietoa hyvinvointikeskuksen palveluista annetaan 24.11. ilmestyvässä Kirkkonummen Sanomissa sekä kunnan verkkosivuilla.

Veikkolan ja Masalan terveysasemat jatkavat toimintaansa aivan kuten ennenkin. Niin ikään koulukuraattorit, koulupsykologit ja kouluterveydenhoitajat jatkavat työskentelyään kouluilla. Työllistymisyksikkö Toimarin toiminta jatkuu samoissa toimipisteissä kuin tällä hetkelläkin, samoin Ohjaamo ja Vauhdittamo.

Tavoitteena on, että kuntalaisille ja heidän tarvitsemilleen sote-palveluille tämä sote-uudistus ei aiheuttaisi muutoksia vuoden vaihteessa eikä vuoden 2023 aikana. Toivotamme kaikki kuntalaiset tervetulleiksi hyvinvointikeskuksen asiakkaiksi 1.12.2022 alkaen!

Sirkku Pekkarinen-Keto, vs. perusturvajohtaja