Valitse sivu

Ajonopeuksia mittaavia siirrettäviä nopeusnäyttöjä on edellisen vuoden aikana jälleen voinut nähdä Kirkkonummen maantieverkolla. Nopeusnäytöt ovat osa vuosittain toistuvaa koko Uudenmaan alueen kattavaa ELY-keskuksen ajonopeuksien hillintä- ja seurantatyötä.  

Nopeusnäyttöjen pääasiallisena tehtävä on kiinnittää autoilijan huomio omaan ajonopeuteensa ja vähentää erityisesti kaikkein korkeimpia nopeuksia. Ajonopeus on yksi merkittävimmistä onnettomuuksiin syntyyn vaikuttavista ja niiden vakavuutta määrittävistä tekijöistä, minkä vuoksi näytöillä on keskeinen asema liikenneturvallisuuden näkökulmasta.  

Nopeusnäytöistä kerätään myös tietoa, jota voidaan hyödyntää osana kunnassa ja ELY-keskuksessa tehtävää liikenneturvallisuustyötä ja suunnittelua. Keskeisimpiä tunnuslukuja ovat ajoneuvojen keskinopeus, nopeusrajoituksien ylittäneiden osuus sekä korkeiden ylinopeuksien eli vähintään 10 km/h nopeusrajoituksen ylittäneiden osuus. 

Kirkkonummen maantieverkolla eniten mittauskohteita Uudellamaalla vuonna 2023 

Vuonna 2023 Kirkkonummen maantieverkolla sijaitsi kaikista Uudenmaan kunnista eniten ELY-keskuksen mittauskohteita yhteensä 32, joista tulokset saatiin raportoitua 26 kohteesta. Kahden viikon kestoisia mittausjaksoja toteutettiin vuoden mittaan huhtikuun ja marraskuun välisenä aikana. Näyttöjä asennetaan liikenneturvallisuuden kannalta keskeisiin sijainteihin kuten koulujen ja päiväkotien yhteyteen, taajamien sisääntulojaksoihin, asutuksen äärelle sekä vaaralliseksi katsottujen suojateiden ja liittymien läheisyyteen.  

Kohdekortit löytyvät täältä:

Nopeusnäyttötuloksia hyödynnetään nopeusrajoitusten arvioinnissa  

Suurimmassa osassa kohteita, joissa nopeutta mitataan, nopeusrajoitus on joko 40 km/h tai 50 km/h. Kirkkonummen kohteiden mittauksissa nopeusrajoituksen oli ylittänyt 64 % mittausalueiden autoilijoista. Koko Uudenmaan ELY:n alueiden kattavassa ohjelmassa ylinopeuksien osuus oli 59 %, eli Kirkkonummella mitatut ajonopeudet ovat olleet astetta korkeampia. Selkeitä eli vähintään 10 km/h nopeusrajoituksen ylityksiä oli Kirkkonummella 16 % mittauksista, mikä puolestaan on koko Uudenmaan ELY:n vastaavaa lukua (20 %) pienempi. 

Aikaisempien vuosien tapaan nopeusrajoituksen ylitykset olivat yleisempiä 40 km/h rajoitusjaksolla kuin 50 km/h rajoitusjaksoilla. Poikkeuksellisen paljon merkittäviä ylinopeuksia mittaavissa kohteissa kuten Porkkalantiellä tai Vanhalla Rantatiellä näytöt olivat sijoitettu lähelle nopeusrajoituksen muutosaluetta. Sijoituskohdan vuoksi mitatut ajonopeudet ovat selkeästi rajoitusta korkeampia, mutta samalla autoilijat ovat havahtuneet omaan ylinopeuteensa tavallista tehokkaammin. 

Uudenmaan ELY-keskuksen Miikko Santala kertoo, että joskus alueen liikenneolosuhteet voivat muuttua myös niin, että nopeusrajoitusta on perusteltua nostaa. Nopeusnäyttötilastoja hyödynnetään myös tähän liittyvässä arviointityössä. 

ELY-keskuksen siirrettävät näytöt kiertävät maastossa myös vuonna 2024 huhtikuusta alkaen. Kirkkonummelle on tälle vuodelle ohjelmoitu jälleen 32 siirrettävää nopeusnäyttökohdetta. Suurin osa kohteista säilyy ohjelmassa samoina vuodesta toiseen, jotta nopeustasojen kehittymistä voidaan seurata myös pidemmällä aikajänteellä.