Valitse sivu

Kirkkonummen kunta hakee vapaaehtoisia alueellisten valmiuskeskusten AVAK-toimintoihin. Alueellinen valmiuskeskustoiminta eli AVAK toimii osana kunnan paikallista kokonaisvarautumista ja valmiussuunnittelua. Mukaan AVAK:iin voi Ilmoittautua 5.4. saakka.

Käytännössä toiminta osana AVAK-toimintoja tarkoittaa sitä, että erilaisissa häiriötilanteissa kunta voi kutsua avukseen vapaaehtoisia henkilöitä ja yhdistyksiä, jotka auttavat kuntaa palvelutuotannon toteuttamisessa. Lisäksi häiriötilanteen vallitessa AVAK tuottaa paikallista tietoa kunnan omalle johtokeskukselle tilannekuvan muodostamista varten.

AVAK:n toimijoista suuri osa on vapaaehtoisia henkilöitä. Koska toiminta on kunnan omaa toimintaa ja se liittyy kunnan johtaman valmiussuunnittelun kokonaisuuteen, toimii alueellisissa valmiuskeskuksissa vapaaehtoisten lisäksi myös kunnan palveluksessa olevia henkilöitä.

Kaikki valitut koulutetaan tehtäviinsä, ja koulutus toteutetaan monimuotoisesti yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus MPK:n ja Uudenmaan kuntien kanssa. Koulutukset alkavat huhtikuun loppupuolella ja huipentuvat elokuussa järjestettävään valmiusharjoitukseen.

AVAK tarjoaa turvallisuudesta kiinnostuneille kuntalaisille mahdollisuuden osallistua mielenkiintoisiin koulutuksiin, sekä tilaisuuden tutustua häiriötilanteiden toimintaan.

Tekijöitä tarvitaan toimimaan alueellisten valmiuskeskusten vastaavina päälliköinä, varapäälliköinä, viestipäivystäjinä, tilannepäivystäjinä, toimintakoordinaattoreina sekä tilanneyhteyshenkilöinä.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Turvallisuusasiantuntija Heikki Saarnio, puh. 0401425398, avak@kirkkonummi.fi