Valitse sivu

Kirkkonummella on käytössä Unicefin lapsiystävällinen kunta -toimintamalli, jonka mukaisesti koululaisten ja luottamushenkilöiden välille järjestetään säännöllisesti vuoropuheluja kyselytuntien muodossa. Tämän vuoden kyselytunti järjestettiin lapsen oikeuksien viikolla 18.11. ja sen aiheena oli lapsen oikeus turvallisuuteen. Lue lisää teemasta lasten oikeuksien sivulta: https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/

Kyselytunnille osallistui yhteensä 13 koulua ja edustajia useista valtuustoryhmistä. Tapahtuman avasi kunnanjohtaja Tarmo Aarnio ja puheenjohtajana toimi Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän puheenjohtaja Linda Basilier.

Koulujen oppilaiden edustajat toivat puheenvuoroissaan esille lasten ja nuorten turvallisuuteen ja turvalliseen koulunkäyntiin liittyviä asioita. Puheenvuoroista nousi esiin erityisesti nuorille tarkoitetut turvalliset tilat, heijastimien jakaminen ja käyttö sekä koulumatkojen turvattomuus. Lapset ja nuoret antoivat myös ideoita liittyen kiusaamisvapaisiin kouluihin, ympäristön siisteyteen, lähiluonnon suojelemiseen ja julkisen liikenteen toimivuuteen.

Oppilaat olivat myös keksineet vaihtoehtoisia ratkaisuja olemassa oleviin ongelmiin ja jakoivat omissa kouluissaan hyväksi havaittuja toimia ja toimintatapoja, kuten kiusaamisen ehkäisyssä käytetty VERSO eli vertaissovittelutoiminta.

Tapahtumassa syntyi hyvää, avointa keskustelua, josta luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat ottivat selkeästi koppia tulevien suunnitelmien pohjaksi.

Suuret kiitokset kaikille tapahtumaan osallistuneille!