Valitse sivu

Osallistuva budjetointi, tuttavallisemmin OSBU, rantautuu Kirkkonummelle lokakuun lopussa. Osallistuvan budjetoinnin päämäärä on lisätä kuntalaisten osallisuutta luomalla uusia mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon.

Eri kunnissa on käytössä erilaisia osallistuvan budjetoinnin tapoja. Kirkkonummella on päätetty käynnistää osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen kokeilu antamalla kuntalaisten päättää, miten he haluavat käyttää 100 000 euroa.

Osallistuvan budjetoinnin kokeilu käynnistyy siten, että kerätään asukkaiden ideoita hankkeista, joiden toteuttaminen lisää kuntalaisten hyvinvointia. 30.10.2023 aukeaa kunnan sivuilla kyselylomake, johon ideoita voi kirjata. Ideoita voi jättää myös kirjastoissa ja kunnan palvelupisteellä sekä sähköisessä että paperisessa muodossa. Ideahaku päättyy 20.11.2023.

”Kaiken toiminnan kunnassa pitäisi tähdätä kuntalaisten arjen parantamiseen, eikä siihen kyetä ilman vuorovaikutusta”, kunnanjohtaja Virpi Sailas toteaa. ”Osallisuudella on suuri merkitys hyvinvoinnin kannalta, ja oman ympäristön parantaminen on tärkeää kaikille. Rahoja voidaan käyttää hankintoihin tai niillä voidaan synnyttää tapahtumia, jotka tuottavat iloa monille.”

Ideavaiheen päätyttyä kunnan asiantuntijat karsivat ehdotuksista ne, joita ei pystytä toteuttamaan annetun budjetin raameissa tai jotka eivät muuten täytä ennalta annettuja kriteereitä. Tämä karsinta on läpinäkyvää ja sen perustelut kerrotaan kuntalaisille.

Toteuttamiskelpoisista ideoista järjestetään 15.1.-5.2.2024 äänestys, ja eniten ääniä saaneita ideoita toteutetaan niin paljon kuin mihin rahat riittävät.

Ideointi- ja äänestyslinkit sekä enemmän tietoa osallistuvan budjetoinnin säännöistä, käytännöistä ja meneillään olevasta vaiheesta löytyy kunnan sivulta: https://kirkkonummi.fi/osbu/.

Vuoden 2023 OSBU on kokeilu, josta saadun palautteen avulla toimintaa on tarkoitus kehittää seuraavina vuosina. Osallistuva budjetointi on kunnanjohtaja Sailaksen mukaan ensimmäinen askel asukkaiden osallisuuden lisäämiselle:

”Osallisuus kasvaa, jos kunnan viestintä on avointa ja se antaa vuorovaikutukselle mahdollisuuden. Tarkoituksena on tarjota kuntalaisille monipuolisia osallistumisen paikkoja, osallistuva budjetointi on yksi niistä. Vahva kunnan osallisuustyö ja aktiiviset kuntalaiset luovat yhteisöllisen, elinvoimaisen ja kestävän kunnan.”