Valitse sivu

Etelä-Suomessa tuuli voimistuu päivän kuluessa. Tuulen voimistuminen liittyy Baltiasta nousevaan voimakkaaseen matalapaineeseen, joku tuo mukanaan sakean lumipyryn. Ajokeli muuttuu maanantaina  iltapäivällä erittäin huonoksi.

 

Talvikunnossapitotyöt pähkinänkuoressa

1. Kun lunta sataa, hoidetaan ensin tärkeimmät pääkadut ja niiden yhteydessä olevat kevyen liikenteen väylät.

2. Kun pääväylät on aurattu ja lumisade on  hiipunut, alkaa lumen auraus myös asuntokaduilla.

3. Jos lunta sataa kerralla paljon, voivat lumityöt hidastua ja asuntokaduille lumiaurat ehtivät tavallista myöhemmin. Poikkeuksellisen voimakkaan lumisateen aikana (yli 10 cm 6 tunnin aikana) voivat aurauksen aloituskynnyksen lumimäärät ylittyä kaduilla, koska kunnossapitokalustoa ei ole mitoitettu pahimpia lumisateita varten.

4. Lumi aurataan väliaikaisiin lumenkasauspaikkoihin. Lumenajo aloitetaan silloin, kun ei ole tarvetta muihin kunnossapitotoimenpiteisiin.

Kunta huolehtii ensin kaduista kunnossapitoluokituksen mukaisesti. Pysäköintialueet, suojatiet ja jalkakäytävät viimeistellään sen jälkeen. Kunnossapidon tärkein tehtävä on pitää kadut liikennöitävässä kunnossa.

Lumentilan puuttuessa ajoradat ja jalkakäytävät vääjäämättä kapenevat. Aurattaessa lumi purkautuu kadun sivuille ja tonttiliittymiin. Aurauslumi kaventaa katua ja tonttiliittymiin syntyy aurausvalleja.

Tienpidossa vastuu jakautuu kiinteistöjen ja kunnan välillä. Tontin omistajan tai haltijan velvollisuus on huolehtia tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poistosta ja tontille johtavan kulkutien hoidosta. Vastuunjako on kirjattuna nk. katukunnossapitolakiin (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 4 §).