Valitse sivu

Risujen ja muun puutarhajätteen kasaaminen yleisille alueille kuten puistoihin ja metsiin on roskaamista, joka on kielletty jätelaissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646  

Kunnan alueille ei saa kasata puutarhajätettä.

Puutarhajätettä ovat mm. risut ja haravointijäte. Puutarhajäte kuuluu oman pihan kompostiin tai jäteasemavastaanottoon.

Lisätietoja Sortti-aseman sivuilta. 

Puutarhajätteen mukana myös haitalliset vieraslajit, niin kasvit kuin eläimetkin, leviävät helposti ympäristöön ja aiheuttavat vakavaa haittaa kotoperäisille lajeille. Esimerkiksi espanjansiruetanat viihtyvät ja lisääntyvät puutarhajätekasoissa ja leviävät sieltä ympäristöön.