Valitse sivu

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui keskiviikkona 2.11. ja käsitteli kokouksessaan muun muassa selvitystä suomenkielisten ja ruotsinkielisten varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden kustannuseroista. Selvitys liittyy talousarvioneuvotteluiden 2022 kysymykseen palveluiden yhdenvertaisesta ja kustannustehokkaasta järjestämisestä.

Selvitys suomenkielisten ja ruotsinkielisten varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden kustannuseroista, vastaus talousarvioneuvotteluiden 2022 kysymykseen palveluiden yhdenvertaisesta ja kustannustehokkaasta järjestämisestä

Osana Kirkkonummen kunnan talousarvion 2022 valmistelua valtuustoryhmät esittivät palvelualueille ja viranhaltijoille erilaisia kysymyksiä ja lisäselvityspyyntöjä. Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueelle annettiin tuolloin tehtäväksi selvittää, miten kunnassa voidaan edistää mahdollisimman yhdenvertaisen ja kustannustehokkaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämistä.

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueella on selvitetty varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta lapsi-, oppilas- ja opiskelijakohtaisia kustannuseroja sekä näitä eroja selittäviä tekijöitä. Tehty kustannusvertailu toimii lähtökohtana palvelujen yhdenvertaisuuden ja kustannustehokkuuden kehittämiselle.

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta keskusteli asiasta ja otti kantaa selvitykseen sekä merkitsi asian tiedoksi. Selvitys on viety tiedoksi myös suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukseen (26.10.2022) ja tullaan myös viemään edelleen kunnanhallituksen tietoon.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa: 

  • Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä 30.9.2022
  • Suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilas- ja opiskelijatilastot 20.9.2022
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Linda Basilier, tfn 050 322 1790
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat
Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta