Valitse sivu

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui keskiviikkona 27.9. ja päätti muun muassa Kyrkslätts gymnasiumin lukuvuoden 2024–2025 aloituspaikoista sekä omalta osaltaan talousarvioesityksestä vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2025–2026. Lautakunta päätti myös Koti ja koulu -yhdistyksille myönnetyistä avustuksista sekä käsitteli sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen palveluverkkoselvitystä. Lautakunta päätti myös julistaa ruotsinkielisen opetuksen opetuspäällikön viran avoimeksi.

Kyrkslätts gymnasiumin lukuvuoden 2024–2025 aloituspaikkojen hyväksyminen

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että Kyrkslätts gymnasiumin lukuvuoden 2024–2025 aloituspaikkojen enimmäismäärä on 72. Yrittäjälinjan osuus aloituspaikoista on 12.

Kyrkslätts gymnasiumin yrittäjälinjalle pyrkivien määrä vaihtelee vuosittain. Koska aiempina vuosina yrittäjälinjan aloituspaikkoja oli 24, linjan täyttäminen motivoituneilla opiskelijoilla on välillä ollut haastavaa. Se voi johtaa siihen, että yleiselle linjalle pyrkiviltä evätään opiskelupaikka, vaikka keskiarvo riittäisi ja vuosikurssi ei ole täynnä. On siis perusteltua alentaa yrittäjälinjan opiskelupaikkojen määrää ja vastaavasti kasvattaa yleisen linjan opiskelupaikkojen määrää.

Lisäksi lautakunta päätti, että lukioon pääsyn edellytys on edelleen lukuaineiden tai painotettavien oppiaineiden keskiarvo 7,0. Lukioiden rehtoreilla on harkinnanvaraisella hakumenettelyllä myös oikeus päättää Kirkkonummelle muuttavien ja oppilaitosta vaihtavien hakijoiden hyväksymisestä ylimääräisiin paikkoihin lukuvuoden aikana.

Kirkkonummen sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen palveluverkkoselvitys

Ruotsinkielinen koulutus- ja kasvatuslautakunta käsitteli palveluverkkoselvitystä kokouksessaan.

Lautakunta päätti

 1. merkitä koko palveluverkkoselvityksen tässä vaiheessa tiedoksi ja esittää sen tiedoksi kunnanhallitukselle
 2. antaa seuraavat näkökulmat evästyksenä jatkovalmisteluun
  2.1. Laajakallion muutosta varhaiskasvatuksen käyttöön ei toteuteta, vaan Laajakallion alueen kasvaneen varhaiskasvatuksen tarpeisiin haetaan ratkaisu, joka ei ole Laajakallion koulun lakkauttaminen.
  2.2 Sjökullan koulun ja päiväkodin osalta, että niiden toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa, perusteluna lapsi- ja oppilasmäärien odotettavissa oleva positiivinen kasvu, kun Eerikinkartanon asemakaava ja Kylmälän osayleiskaava valmistuvat.
 3. että jatkovalmistelussa ennakkovaikutusten arviointi ja vuorovaikutus osallisten kanssa toteutetaan ennen kuin palveluverkkosuunnitelma tuodaan seuraavaan varsinaiseen käsittelyyn lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Voit tutustua palveluverkkoselvitykseen tästä.

Vuoden 2023 avustukset Koti ja koulu -yhdistyksille

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta myönsi kaiken kaikkiaan 3000 € avustusta Kirkkonummen Koti ja koulu -yhdistyksille. Avustukset jaetaan siten, että jokaisen koulun koti ja koulu -yhdistykselle jaetaan 300 euron perusmääräraha ja jäljellä oleva määrä jaetaan suhteessa koulun oppilasmäärään.

Yhdistyksiä evästettiin huomioimaan tuen käytössä erityisesti oppilaiden osallisuus sekä yhteisöllisyyttä edistäviä tapahtumia ja toimenpiteitä.

Avustukset jaettiin ruotsinkielisten peruskoulujen Koti ja koulu -yhdistyksille seuraavasti:

 • Hem och Skola i Kyrkslätt rf. (Winellska skolan) 1940,20 €
 • Sjökulla Hem och Skola förening rf. 473,87 €
 • Hem och skola rf vid Bobäcks skola 585,92 €

Eroilmoitus ruotsinkielisen opetuksen opetuspäällikön virasta ja viran julistaminen avoimeksi

Ruotsinkielinen koulutus- ja kasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi, että Katri Vepsä on ilmoittanut eroavansa ruotsinkielisen opetuksen opetuspäällikön virasta. Lautakunta päätti julistaa ruotsinkielisen opetuksen opetuspäällikön viran avoimeksi.

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita:

 • Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelman, Kirkkonummen esiopetussuunnitelman ja Kirkkonummen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman päivitykset Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2022 korjauksen ja tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain muutosten takia
 • Ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2023 osavuosikatsaus
 • Ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2026

Nissniku-talon hankesuunnitelman hyväksymistä koskeva asia (Nissnikun yhtenäiskoulun päivitetyn hankesuunnitelman hyväksyminen) poistettiin esityslistalta, koska asia ei suoraan koske ruotsinkielistä kasvatus- ja koulutuslautakuntaa.

Lisätietoja
Lautakunnan puheenjohtaja Linda Basilier, puh. 050 322 1790 
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat
Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta