Valitse sivu

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui keskiviikkona 31.5. ja käsitteli kokouksessaan muun muassa Kirkkonummen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman päivitystä sekä koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmaa. Lautakunta päätti myös esiopetuksen opetussuunnitelmasta, kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelmasta ja Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelmasta.

Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitykset

Opetushallitus on uudistanut vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita vastaamaan vuonna 2023 voimaan astuneita lakimuutoksia.

Kokouksessaan ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti päivityksistä Kirkkonummen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

Muutokset koskevat muun muassa

  • uusia valtakunnallisia kuudesluokkalaisten arviointikriteerejä, joiden tulee olla käytössä keväällä 2024,
  • poissaolojen ehkäisyä, systemaattista seurantaa ja niihin puuttumista,
  • oppilashuollon järjestämisen muutoksia sen jälkeen, kun vastuu toiminnasta on siirtynyt hyvinvointialueille sekä
  • monikielisiä oppilaita käsittelevän luvun muutoksia.

Paikallisen opetussuunnitelman muutokset astuvat voimaan 1.8.2023.

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat muun muassa:

  • Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunnan syksyn 2023 ja kevään 2024 kokouskäytännöt, kokousajat ja -paikat
  • Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma
  • Kirkkonummen esiopetuksen opetussuunnitelma, Kirkkonummen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelma ja Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2023
  • Kirkkonummen ruotsinkieliseen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Linda Basilier, puh. 050 322 1790 
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat
Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta