Valitse sivu

Kirkkonummen kunta aloittaa Sarvvikinportin katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen vuonna 2024. Hankkeeseen sisältyy Sarvvikinportin ja Inkilän välinen kävely- ja pyörätie, joka toteutuessaan parantaa jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksia Kirkkonummen ja Espoon välillä.

Sarvvikinportin hankkeessa toteutetaan kävely- ja pyörätie Sarvvikin Puistotieltä Inkilään. Se on osa Espoosta Kirkkonummelle ja Siuntioon jatkuvaa seudullista pääpyöräilyreittiä (PÄÄVE), jota parannetaan vaiheittain Kirkkonummella. Hanke parantaa jalankulun ja pyöräilyn asemaa Kirkkonummella.

Nykyisin virallinen reitti kiertää Sundsbergintien ja Masalantien kautta Jorvakseen ja uusi kävely- ja pyörätie oikaisee Sarvvikista Jorvakseen. Kunta jatkaa tulevina vuosina Kirkkonummen ja Espoon välisen pääpyöräilyreitin kehittämistä. Toteutus tapahtuu vaiheittain.

Kunta rakentaa puuttuvan pyörätien moottoritien eteläpuolelle

Vuonna 2014 Länsiväylän eli kantatien 51 moottoritie valmistui Kivenlahdesta Kirkkonummelle. Tällöin erillistä kävely- ja pyörätietä ei esitetty Länsiväylän eteläpuolelle, jonne toteutettiin Finnträskinreunan yksityistieyhteys. Kunta rakentaa moottoritien eteläpuolelle Sarvvikin ja Inkilän välille puuttuvan pyörätien 2024–2025.

Hankkeessa toteutetaan uutta kävely- ja pyörätietä runsas kaksi kilometriä. Yhdistetty neljä metriä leveä kävely- ja pyörätie alkaa Sarvvikin Puistotieltä ja kulkee uuden Finnträskinreunan kadun varressa runsaat 800 metriä. Kadun päästä kävely- ja pyörätie jatkuu yhdistettynä jalankulku- ja pyörätienä Finnträskinsalmelle asti, josta se jatkuu viisi metriä leveänä sekaliikenteen väylänä. Katu toimii noin 500 metrin matkalla pääasiassa jalankulku- ja pyörätienä, jolla on sallittu muutamien kiinteistöjen tontille ajoliikenne.

Hanke toteutuu Traficomin avustuksella

Kirkkonummen kunta haki Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista vuoden 2022 kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuurin avustusta, josta kunta sai myönteisen päätöksen alkuvuodesta 2023. Traficomin avustussumma on enintään 50 % hankkeen rakentamiskustannuksista ja se voi avustusehtojen mukaan olla enintään 365 000 euroa. Valtionavustus on myönnetty vuosille 2023–2024.

Sarvvikinportin hanke viivästyi vuoden verran katusuunnitelmista tehtyjen valitusten vuoksi. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset ja osaa valituksista ei käsitelty lainkaan. Hankkeen toteutuminen on varmistunut nyt loppuvuodesta ja se voidaan aloittaa keväällä 2024. Hanke kestää vuoteen 2025 asti.

Hankkeen viivästymisen vuoksi kunta ei ehkä pysty hyödyntämään valtionavustusta täysimääräisesti, sillä se on sidottu eduskunnan päätökseen.

Lisätietoja: Liikennesuunnittelija Marko Suni etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi