Valitse sivu

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen lautakunnat kokoontuivat 27.4. Jokirinteen oppimiskeskukseen pohtimaan yhdessä sivistys- ja vapaa-ajanpalveluiden roolia Kirkkonummen kunnan strategian toteuttamisessa.

Yhteisen illan avasi sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, joka kertoi tulevista, kuntaan vaikuttavista muutosilmiöistä sekä sivistyksen ja vapaa-ajan roolista muuttuvassa kunnassa. Strategisten tavoitteiden ohella on otettava huomioon kestävän talouden haasteet. Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelut luovat kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä tarjoavat elinikäisen oppimisen mahdollisuuden. Myös henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat kehittämisen keskiössä.

Alustuksissa kuultiin myös muun muassa kestävän elämäntavan rakentamisesta, inklusiivista palveluista, syrjäytymisen ehkäisystä ja kansallisesta lapsistrategiasta. Lautakuntien jäsenet keskustelivat ryhmissä sivistyksen ja vapaa-ajan vetovoimatekijöistä, osallisuuden vahvistamisesta ja palveluistamme hyvinvoinnin edistäjinä.

Strategiaillan päätteeksi Ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja Linda Basilier kiitti osaavaa henkilöstöä ja halusi nostaa esiin kaikki ne asiat, jotka kunnassa toimivat hyvin. Hän nosti myös esiin erityisesti lähipalveluiden tarpeen sekä sivistyksen ja vapaa-ajan palvelut kaikenikäisille kuntalaisille.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Kari Virtanen oli iloinen strategiaillan järjestämisestä.

– Yhteistyössä kehittäminen ja miettiminen on todella arvokasta. Ajatukset kehittämistyöstä olivat illan aikana hyvin samansuuntaisia, joten se luo hyvää pohjaa yhteistyölle jatkossakin, Virtanen totesi.

Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja Tuovi Ronkainen puolestaan pohti lopuksi tulevaisuuden ratkaisuja liittyen lapsiperheiden palveluihin. On esimerkiksi rohkeasti rakennettava valmiiksi tarpeeksi isoja kouluja ja isot rakennushankkeet on saatava toteutettua sovitussa aikataulussa.

***

Tästä voit tutustua Kirkkonummen kuntastrategiaan 2022-2023