Valitse sivu

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta kokoontui torstaina 3.3. ja käsitteli muun muassa kahta kuntalaisaloitetta, hyväksyi nuorisovaltuuston toimintakertomuksen 2021 sekä päätti nuorisopalveluiden kohdeavustuksista ja omalta osaltaan vuoden 2021 toimintakertomuksesta ja vuoden 2022 käyttösuunnitelmasta.

Nuorisovaltuuston vuoden 2021 toimintakertomus

Nuorisovaltuusto hyväksyi vuoden 2021 toimintakertomuksen kokouksessaan tammikuussa 2022. Illan lautakuntakokouksessa nuorisovaltuuston edustaja Sandra Kari kertoi Nuvan vuoden 2021 toiminnasta lautakunnalle, ja lautakunta hyväksyi toimintakertomuksen.

Kuntalaisaloite: Kirkkonummelle luvallinen ajopaikka kaksipyöräisille moottoriajoneuvoille

Kuntaan jätettiin lokakuussa 2020 kuntalaisaloite ”Kirkkonummelle luvallinen ajopaikka kaksipyöräisille moottoriajoneuvoille”. Kokouksessaan Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli asiaa ja antoi selvityksen vastauksena kuntalaisaloitteeseen.

Selvityksessä kerrotaan muun muassa, että aloitteessa esitetyn moposuoran toteuttaminen edellyttää sopivan alueen löytymistä ja aktiivista tahoa, esimerkiksi yhdistystä, joka voisi ottaa rakennettavan moposuoran turvallisuuden valvonnan hoitaakseen. Näitä kumpaakaan ei toistaiseksi ole tiedossa.

Kuntalaisaloite: Tekojäärata Kirkkonummelle

Kuntaan on jätetty helmikuussa 2022 kuntalaisaloite tekojääradan toteuttamiseksi. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli myös tätä kuntalaisaloitetta ja antoi selvityksen vastauksena kuntalaisaloitteeseen.

Selvityksessä todetaan, että vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman liitteenä olevassa liikunta- ja virkistysalueita koskevassa investointiohjelmassa vuosille 2022–2026 on varauduttu vuosina 2025–2026 siirrettävän tekojään suunnitteluun ja rakentamiseen. Hankkeen toteuttamiseen osoitetaan ko. vuosille yhteensä 750 000 euroa.

Nuorisopalveluiden kohdeavustukset 2022 (1/2022)

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan myöntää paikallisten nuorisoyhdistysten kohdeavustusta Veikkolan Eräveikot ja Haltijat ry:lle.

Nuorisopalveluiden kohdeavustuksiin on osoitettu yhteensä 15.000 euroa vuodelle 2022 ja avustuksia voi hakea ympäri vuoden. Lautakunta käsittelee nuorisopalveluiden kohdeavustuksien myöntämistä useamman kerran vuodessa.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2021 toimintakertomus ja talouden käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022

Lautakunta hyväksyi oman alueensa vuoden 2021 toimintakertomuksen ja lähetti sen edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi. Tämän lisäksi lautakunta hyväksyi talouden käyttösuunnitelman vuodelle 2022.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa:

  • Kirkkonummen kansalaisopiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston työ- ja loma-ajat 2022-2023 
  • Kirkkonummen kansalaisopiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston toimintasuunnitelmat lukuvuodelle 2022-2023
  • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen
  • Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan muutokset 1.8.2022 alkaen
  • Nuoriso- ja liikuntapalveluiden maksut 1.4.2022 alkaen 
  • Kantvikin pienvenesataman vuokrasopimus
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Kari Virtanen, puh. 040 570 7873 
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959 
 
Kokousasiakirjat
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta