Valitse sivu

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta kokoontui torstaina 9.3. ja käsitteli kokouksessaan muun muassa vuoden 2022 toimintakertomusta ja nuorisopalvelujen avustuksia.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli kokouksessaan vuoden 2022 toimintakertomusta. Toimintakertomuksessa kerrotaan miten palvelujen talous ja toiminnan tavoitteet ovat toteutuneet suhteessa talousarvion sitoviin tavoitteisiin.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudessa sivistyksen palveluista toimivat vapaa-aikapalvelujen osalta musiikkiopisto, kansalaisopisto, kuvataidekoulu sekä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä koko palvelualueen yhteinen hallinto ja kehittäminen.

Vuoden 2022 toimintakertomuksesta ilmenee muun muassa, että toiminnan talous on hyvin tasapainossa ja kaikki toiminnalliset tavoitteet on saavutettu kokonaisuudessaan.

Nuorisopalveluiden kohdeavustukset (1/2023)

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myönsi paikallisten nuorisoyhdistysten kohdeavustuksena Kirkkonummen Metsänkävijät ry:lle yhteensä 3500 euroa.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa: 

  • Musiikkiopiston maksut 1.8.2023 alkaen
  • Nuorisovaltuuston vuoden 2022 toimintakertomus
  • Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan ylimääräinen kokous
  • Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden avustusohjesääntöjen päivitys
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Kari Virtanen, puh. 040 570 7873 
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959 

Kokousasiakirjat
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta