Valitse sivu

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta kokoontui torstaina 7.3. ja hyväksyi omalta osaltaan Kantvikin koulun tarveselvityksen. Lisäksi lautakunta myönsi nuorisopalvelujen avustuksia.

Kantvikin koulun tarveselvitys

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kokouksessaan omalta osaltaan Kantvikin koulun tarveselvityksen ja esitti kunnanhallitukselle, että se hyväksyy tarveselvityksen ja tekee asiassa hankepäätöksen ja päätöksen hankesuunnitelman laatimisesta.

Lautakunta evästi ottamaan huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa turvallisen saattoliikenteen järjestämisen koululle.

Toimitilapalvelujen lautakunta hyväksyi tarveselvityksen omalta osaltaan 15.2. ja suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 5.3.

Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa tilat Kantvikin koululle. Koulurakennuksen yhteyteen varataan tilat myös nuorisopalveluille. Hankkeen toivotaan tukevan myös tilojen laajaa kuntalaiskäyttöä.

Tarveselvityksessä on tunnistettu kolme eri vaihtoehtoa hankkeen toteuttamiselle:

  • nykyisten rakennusten peruskorjaus ja laajennus
  • uudemman rakennusosan peruskorjaus ja vanhemman rakennusosan korvaaminen nykyistä isommalla uudisrakennuksella
  • nykyiset rakennukset korvattaisiin uudisrakennuksella.

Eri vaihtoehtojen toteutettavuutta, kustannuksia ja vaikutuksia koulun toiminnallisuuteen selvitetään hankesuunnitteluvaiheessa. Hankkeen toteuttamistapa ratkaistaan ja kokonaiskustannukset tarkentuvat hankesuunnitelman yhteydessä.

Voit tutustua Kantvikin koulun tarveselvitykseen tarkemmin kokousasiakirjoista.

Nuorisopalveluiden kohdeavustukset (1/2024)

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myönsi paikallisten nuorisoyhdistysten kohdeavustuksena Kyrkslättnejdens Ungdomsförbund KNUF r.f.:lle 3850 euroa, Kyrkslätt Scouter r.f.:lle 418 euroa ja Kirkkonummen Metsänkävijät ry:lle 275 euroa.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa:

  • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2024 alkaen
  • Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimintakertomus
  • Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan syksyn 2024 kokouskäytännöt, kokousajat ja -paikat
  • Kouluterveyskysely 2023
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Kari Virtanen, puh. 040 570 7873
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta