Valitse sivu

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta kokoontui 12.12. ja julisti Kirkkonummen kunnan vuoden 2023 urheilustipendit ja huomionosoitukset sekä Olli Mäki -palkinnon haettaviksi 8.1.2024 mennessä. Lisäksi lautakunta päätti muun muassa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden järjestöavustuksista vuodelle 2024 ja julisti avustukset haettaviksi.

Urheilustipendit ja huomionosoitukset vuoden 2023 ansioista

Kunta huomioi stipendein ja huomionosoituksin kirkkonummelaisia urheilijoita, kuntoilijoita, valmentajia sekä muita liikuntakasvatustyössä ansioituneita henkilöitä vuosittain. Olli Mäki -kiertopalkinto myönnetään pitkäaikaisesta kirkkonummelaisen liikunnan ja urheilun hyväksi tehdystä työstä. Näiden huomionosoitusten hakuaika päättyy 8.1.2024.

Asiasta tiedotetaan vielä erikseen kunnan virallisessa kuulutus- ja ilmoituslehdessä sekä sähköisessä ilmoituskanavassa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla.

Kulttuurin, nuorison ja liikunnan järjestöavustukset vuodelle 2024

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan kulttuurin, nuorisopalvelujen ja liikunnan järjestöavustuksista vuodelle 2024 ja julisti avustukset haettaviksi.

Kulttuuripalveluiden osalta vuoden 2024 järjestöavustusten kokonaissumma on 116 751 euroa. Avustusten jaossa painotetaan paikallisen kulttuuritoiminnan kehittämistä sekä lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa. Kulttuurin tunnustuspalkinnon myöntämisperusteena on innostava, ihmisten kohtaamisia edistävä paikallinen kulttuuritoiminta Kirkkonummella.

Nuorisopalveluiden avustusmääräraha on yhteensä 66 851 euroa vuodelle 2024. Summasta myönnetään toiminta- ja toimitila-avustuksia sekä erilaisia kohdeavustuksia. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta voi myöntää summasta myös tunnustuspalkintoja.

Jaettavasta avustusmäärärahasta 30 000 euroa on osoitettu nuorisopalveluiden erilliseksi kohdeavustukseksi nuorten ohjatun iltatoiminnan mahdollistamiseksi.

Liikuntapalveluiden avustuksiin yhdistyksille on käytettävissä toiminta- ja kohdeavustuksiin yhteensä 150 281 euroa.

Nuorisopalvelujen kohdeavustukset (5/2023)

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myönsi paikallisten nuorisoyhdistysten kohdeavustuksena Veikkolan Eräveikot ja Haltiat ry:lle yhteensä 1991 euroa.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat:

  • Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan muutokset 1.1.2024 alkaen
  • Liikuntapalveluiden kohdeavustus liikuntapaikkojen vuokrakustannuksiin 2023
  • Kirkkonummen uimahallin maksuttoman senioriliikuntakortin ikärajan alentaminen
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen 8/2021: Walkers-nuorisokahvilan perustaminen Kirkkonummelle
  • Varhaiskasvatuksen, esi- perus- ja lukio-opetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2024-2025

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Kari Virtanen, puh. 040 570 7873
Esittelijä, varhaiskasvatusjohtaja Anu Vesiluoma, puh. 040 586 7290

Kokousasiakirjat
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta