Valitse sivu

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta kokoontui 9.11. Kokouksessa lautakunta päätti muun muassa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukioiden lukuvuoden 2023–2024 työ- ja loma-ajoista ja myönsi kulttuuripalveluiden avustuksia. Kulttuurin tunnustuspalkintoja ei jaeta vuonna 2022.

Lukuvuoden 2023–2024 työ- ja loma-ajat

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukioiden lukuvuoden 2023–2024 työ- ja loma-ajoista.

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi 2023–2024 alkaa 1.8.2023 ja päättyy 31.7.2024.

Koulu alkaa torstaina 10.8.2023, syyslukukausi on 10.8.2023 – 22.12.2023.

  • syysloma 16.10.2023 – 20.10.2023 (viikko 42)
  • joululoma 23.12.2023 – 7.1.2024

Kevätlukukausi on 8.1.2024 – 1.6.2024.

  • talviloma 19.2.2024 – 23.2.2024 (viikko 8)
  • esiopetuksessa viimeinen työpäivä on 31.5.2024
  • koulu päättyy lauantaina 1.6.2024

Kesäaikaan 1.6.-31.7.2024 tilanteen niin salliessa varhaiskasvatusta järjestävät vain nimetyt päiväkodit – muut toimipaikat ovat tällöin suljettuja. Tarvittaessa toimintaa keskitetään myös muina koulujen loma-aikoina.

Avustusten myöntäminen kulttuurijärjestöille

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myönsi paikallisille rekisteröidyille kulttuurijärjestöille kohdeavustuksia. Avustusta saivat Kirkkonummen kirjaston ystävät ry., Kirkkonummen oopperayhdistys ry., Kirkkonummen Steel Band ry., Porkkalan laulu ry., Veikkolan viihdelaulajat ry. sekä Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry.

Kulttuurin tunnustuspalkintoja ei jaeta vuonna 2022

Kulttuurin tunnustuspalkinnon myöntämisperusteena on nuoren henkilön ansiokas taide- ja kulttuuritoiminta ja se voidaan myötää kirkkonummelaisille tai järjestön jäsenelle, myös yksityishenkilölle. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää erikseen saapuneiden ehdotusten perusteella palkinnon jakamisesta yhdelle tai useammalle henkilölle tai järjestölle.

Tänä vuonna yhtään ehdotusta ei saapunut hakuajan jatkamisesta huolimatta, minkä vuoksi lautakunta ei voi myöntää kulttuurin tunnustuspalkintoja 2022.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa: 

  • Kulttuuripalveluiden koronakohdeavustukset 2022, hakuaika 30.9.2022 (ei jaeta)
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Kari Virtanen, puh. 040 570 7873 
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959 

Kokousasiakirjat
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta