Valitse sivu

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta kokoontui 5.10. Kokouksessa lautakunta päätti omalta osaltaan vastuualueensa talousarvioesityksestä vuodelle 2023 ja myönsi avustuksia nuorisoyhdistyksille. 

Talousarvioesitys vuodelle 2023 ja taloussuunnittelu vuosille 2024–2025  

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta keskusteli ja otti kantaa kunnanhallituksen edellyttämiin talouden tasapainottamistoimiin vuodelle 2023. Sivistyksen ja vapaa-ajan koko palvelualueen talouteen vuonna 2023 vaikuttavista tekijöistä kolme huomattavinta ovat Ukrainan sodan vaikutukset, palvelualueen toimintaa koskevat lainsäädännölliset muutokset sekä hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset peruskunnan tehtäviin.  
  
Keskustelun päätteeksi lautakunta päätti omalta osaltaan vastuualueensa vuoden 2023 talousarvioesityksestä ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmasta. Asiaa käsitellään tämän jälkeen vielä kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. 

Avustusten myöntäminen nuorisoyhdistyksille 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myönsi paikallisten nuorisoyhdistysten tapahtumiin ja toimintaan liittyvään kalustoon kohdennettua kohdeavustusta Kirkkonummen Metsänkävijät ry:lle ja Veikkolan Eräveikot ja Haltiat ry:lle. 

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa:  

  • Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista loppuvuodelle 2022 
  • Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 osavuosikatsaus 
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat 

Lisätietoja:  

Lautakunnan puheenjohtaja Kari Virtanen, puh. 040 570 7873  
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959  
  
Kokousasiakirjat 
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta