Valitse sivu

Hakeminen esiopetukseen

Esiopetusinfo: Tietoa huoltajille esiopetuksen järjestämisestä (6min 18s)Esiopetusinfo: Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2024-2025 (6min 33s) Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä esiopetushakemuksella. Esiopetuspäätökset tehdään hakuajalla tulleille...

Varhaiskasvatusajan muuttaminen

Varhaiskasvatusajan muuttaminen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa Lapsen varhaiskasvatusaika perustuu ennalta sovittuun keskimääräiseen viikkotuntimäärään, josta tehdään päätös. Asiakasmaksu on kiinteä...

Vuorohoito

Vuorohoidolla tarkoitetaan huoltajien työstä tai opiskelusta johtuvaa, päiväkodin normaalien aukioloaikojen (klo 6-18) ulkopuolelle ulottuvaa varhaiskasvatusta. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ympärivuorokautista varhaiskasvatusta...

Usein kysytyt kysymykset maksuista

Usein kysytyt kysymykset maksuista Frequently asked questions about fees and invoices (pdf) Mihin toimitan tulotositteet? Postitse Kirkkonummen kunta/varhaiskasvatus/maksut, PL 20, 02401 Kirkkonummi, sähköpostitse varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi tai...

Asiakasmaksun perimättä jättäminen

Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella. Maksualennus edellä mainituista syistä perustuu sosiaalityöntekijän antamaan...

Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun

Satunnaisia lapsen poissaolopäiviä ei hyvitetä asiakasmaksussa. Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin: Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään...

Tulotietojen toimittaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen tulojen mukaan. Selvitys perheen tuloista annetaan sähköisellä tuloselvityslomakkeella. Perheen ei tarvitse selvittää tulojaan, mikäli perhe on antanut varhaiskasvatushakemuksessa tai tuloselvityslomakkeessa...

Maksujen määräytyminen

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen (pdf) Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2024 alkaen (pdf) Palvelusetelin omavastuuosuus 1.3.2023 alkaen (pdf) Palvelusetelin omavastuuosuus 1.8.2024 alkaen (pdf) In English: Client fees for...