Valitse sivu
Kirkkonummen koulukeskus

Kirkkonummen koulukeskus

Kirkkonummen koulukeskuksessa toimii Porkkalan lukio ja koulukeskuksen pihalla sijaitsevassa siirtokelpoisessa väistötilassa puolestaan Kyrkslätts gymnasium. Koulukeskuksen erityisvarustellut tilat tulevat olemaan vuodesta 2023 alkaen myös...
Kirkkonummen pääkirjasto

Kirkkonummen pääkirjasto

Kirkkonummen pääkirjasto toimii tällä hetkellä väistötiloissa, koska varsinainen kirjastorakennus on saneerauksen ja laajennuksen vuoksi työmaana.Toiveissa on päästä muuttamaan uuteen kirjastotaloon syksyllä...
Gesterbyn koulukeskus (GWP hanke)

Gesterbyn koulukeskus (GWP hanke)

Gesterbyn koulukeskuksessa toimivat Gesterbyn koulu, Papinmäen koulu ja ruotsinkieliset Winellskan skolan sekä Kyrkslätt gymnasium. Gesterbyn koulukeskus koostuu useista eri ikäisistä rakennuksista. Ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi osa rakennuksista on poistettu...

Kantvikin päiväkoti

Kantvikin päiväkodin uudet ja saneeratut tilat otetaan käyttöön huhtikuun 2018 alusta. Vanha, vuonna 1973 valmistunut osa on purettu kokonaan, ja sen paikalla on nyt uusi rakennus. Uudempi, vuonna 2001 valmistunut rakennus, on korjattu....
Veikkolan päiväkoti

Veikkolan päiväkoti

Työt on aloitetettu toukoukuussa 2019. Tavoitteena on, että päiväkoti on käytössä vuoden 2021 alusta ja koulu 2021 syyslukukaudesta alkaen.
Veikkolan päiväkoti

Veikkolan koulu

Veikkolan koulun uusi laajennusosa valmistuu käyttöönotettaviksi syyslukukauden 2021 alussa. Laajennus on kooltaan reilut 1500 kerrosneliömetriä. Veikkolan koulun laajennuksen toteuttaja on Peab. Tilat on suunniteltu siten, että ne...
Jokirinteen oppimiskeskus

Jokirinteen oppimiskeskus

Jokirinteen oppimiskeskukseen tulee tilat n. 1340 oppijalle, ja oppimiskeskukseen siirtyvät Kirkkoharjun koulu ja Finnsbackan päiväkoti. Oppimisympäristöjen tilasuunnittelussa huomioidaan uusi opetussuunnitelma, Kirkkonummen kunnan...
Viheralueet ja liikuntapaikat

Viheralueet ja liikuntapaikat

Vuoden 2023 viheralueiden ja liikuntapaikkojen suunnittelu ja rakentamiskohteet Lisätietoa hankkeista saa laittamalla sähköpostia osoitteeseen kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi