Valitse sivu
Yhteiskehittämässä kaavoituksen digitalisaatiota

Yhteiskehittämässä kaavoituksen digitalisaatiota

Tietomallit, koneluettavuus ja rakenteinen tieto ovat tämän päivän keinoja vauhdittaa julkisen sektorin digitalisaatiota. Suomessa tietomallipohjaista kaavoitusta edistetään lainsäädännöllä, joka tulee edellyttämään kunnilta tietomallipohjaisten asema- ja...
Viralliset rekisteri- ja karttaotteet

Viralliset rekisteri- ja karttaotteet

Paikkatietopalvelusta voi tilata mm. seuraavia virallisia asiakirjaotteita: kiinteistörekisteriote (otteesta käy ilmi mm. kiinteistön pinta-ala ja kulkuoikeudet) lainhuutotodistus (kiinteistön omistajatieto) rasitustodistus (kiinteistön mahdolliset velkakiinnitykset)...
Osoiteasiat

Osoiteasiat

Tontti- ja paikkatietopalvelut ylläpitää kunnan osoiterekisteriä ja osoitekarttaa sekä antaa osoitenumeroinnin. Asemakaava-alueilla katujen nimet vahvistuvat kaavassa. Uusille rakennuspaikoille osoite annetaan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä....
Viralliset rekisteri- ja karttaotteet

Numeeriset kartta-aineistot

Tontti- ja paikkatietopalvelut tuottaa, ylläpitää ja myy kunnan eri kartta- ja paikkatietoaineistoja. Numeerisia kartta-aineistoja (esim. DWG-muodossa) ja ilmakuva-aineistoja voi tilata kunnan karttakaupasta tai  numeerisen aineiston tilauslomakeella Tilauslomakkeen...
Maaperän pohjatutkimusaineistot

Maaperän pohjatutkimusaineistot

PohjatutkimusaineistoKunnan alueella olevista pohjatutkimuskairauspisteistä saa tietoa Geologian tutkimuskeskuksen palvelusta https://gtkdata.gtk.fi/Pohjatutkimukset/index.html
Kopiointi- ja tulostuspalvelut

Kopiointi- ja tulostuspalvelut

Monipuoliset kopiointi- ja tulostuspalvelut Tontti- ja paikkatietopalveluiden karttakopiolaitos tarjoaa monipuoliset kopiointi- ja tulostuspalvelut joko asiakkaan omasta materiaalista tai kunnan tietovarastoista. Hinnasto
Kaavan laskenta

Kaavan laskenta

Tonttikartta sisältää voimassa olevan tonttijaon sekä kiinteistöjaotuksen.Tonttikarttaa eli kaavan laskentaa tuotetaan ja ylläpidetään numeerisena mittakaavassa 1:1 000. Tonttikartta kattaa asemakaavoitetut alueet n. 35 km², josta numeerisen...
Maastomittauspalvelut

Maastomittauspalvelut

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoonmerkintä suoritetaan asiakkaan tilauksesta rakennusluvan myöntämisen jälkeen.Rakennusvalvontamittaukset Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoonmerkintä suoritetaan asiakkaan tilauksesta rakennusluvan...