Valitse sivu

Opetussuunnitelma ja tuntijako

Opetus toteutetaan Suomessa opetussuunnitelmajärjestelmän avulla. Kuntien ja koulujen laatimia opetussuunnitelmia säätelevät ja ohjaavat valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet.Opetussuunnitelma määrää mm. opetuksen...
Kesän ohjattu liikunta

Kesän ohjattu liikunta

Ohjatun liikunnan kesäkauden toiminta järjestetään 13.5.-16.6.2024 Kesän ohjatun liikunnan ryhmät ovat lyhytkursseja, jotka kokoontuvat kaksi kertaa viikossa. Ilmoittautuminen kesän 2024 ryhmiin alkaa maanantaina 29.4.2024 klo 9.00 alkaen sähköisessä...
Ankkuritoiminta

Ankkuritoiminta

Ankkuritoiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen. Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta sekä nuorisopalveluista. Tiimi...
Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyö

Kunnassa toimii koulunuorisotyöntekijät kaikissa yläkouluissa ja lukioissa. Koulunuorisotyö tuo nuorisotyön koulujen arkeen. Työ toteutetaan pitkäjänteisenä, monialaisena ja pyrkii vastamaan kasvaneeseen kohtaamistyön tarpeeseen koulupäivien aikana....
Kohdennettu nuorisotyö

Kohdennettu nuorisotyö

Kohdennettu nuorisotyö koostuu Ohjaamopalveluista, etsivästä nuorisotyöstä, ankkuritoiminnasta, ehkäisevästä mielenterveys- ja päihdetyöstä, koulunuorisotyöstä, nuorisoteatteritoiminnasta sekä nuorisovaltuuston toiminnasta.
Vapaa-aikapalvelut senioreille

Vapaa-aikapalvelut senioreille

Vapaa-aikapalvelut tarjoavat monenlaista toimintaa senioreille. Tarjolla on erilaisia tapahtumia, liikuntaa, kulttuuria ja kirjastopalveluita. Tälle sivustolle on koottu vapaa-aikapalveluiden tarjontaa senioreille. Ajankohtaisia uutisia
Yleisöluisteluvuorot

Yleisöluisteluvuorot

Sivu päivitetty 13.2.2024 Yleisöluisteluvuorot Varuboden Areenalla keväällä 2024 Kirkkonummen kunta on sopinut paljon toivottuja yleisöluisteluvuoroja Varuboden Areenalle keväälle 2024. Yleisöluisteluvuorot käynnistyvät jo heti tammikuun ensimmäisellä viikolla ja ne...
Palkitsemissääntö

Palkitsemissääntö

Palkitsemissääntö (pdf) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 2.12.2020 § 86 Kirkkonummen kunta huomioi vuosittain parhaita urheilijoita, kuntoilijoita, valmentajia tai muitaliikuntakasvatustyössä ansioituneita. Valitaan parhaat sarjoittaen – miesurheilija yleinen...
Nuorisopalveluiden avustusmäärärahat

Nuorisopalveluiden avustusmäärärahat

Nuorisopalveluiden avustusmäärärahat 2024 Toiminta-avustusta voi hakea Kirkkonummen kunnan alueella nuorisotoimintaa harjoittava yhdistys, jonka jäsenistöstä 2/3 on alle 29‑vuotiaita kirkkonummelaisia. Näitä yhdistyksiä ovat valtakunnallisten nuorisojärjestöjen...
Kirkkonummen kunnan nuorisopalveluiden avustusohjesääntö

Kirkkonummen kunnan nuorisopalveluiden avustusohjesääntö

Hyväksytty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa 9.3.2023 § 25 Avustusohjesääntö tulee voimaan 1.1.2024 1. Avustusten määrittely Lautakunta voi osoittaa talousarviomäärärahoistaan varoja paikallisten nuorisoyhdistysten avustamiseen. Lautakunnan avustuksilla tuetaan...