Valitse sivu

Digitaalinen osaaminen

Digitaalisuus käsitetään jatkuvasti kehittyväksi ja muuntuvaksi oppimisympäristöksi. Se tarjoaa hyödyllisiä työkaluja ja merkityksellisiä oppimisen mahdollisuuksia, joiden lähtökohtana ovat lasten ja...

Liikunnallinen toimintakulttuuri

Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa vahvistamme liikunnallista elämäntapaa yhdistämällä liikunnallisia tavoitteita muuhun toimintaan ja opetukseen sekä huolehdimme yhteistyössä huoltajien kanssa lasten päivittäisen fyysisen aktiivisuuden...

Ulkona oppiminen

Ulkona oppimisen ABC on kirkkonummelaisten ympäristökasvattajien tekemä opas, joka tarjoaa henkilöstölle tietoa luontosuhteen vahvistamisesta sekä ulkona oppimisesta, sen hyödyistä ja mahdollisuuksista.​ Oppaasta...

Ympäristökasvattajat

Kirkkonummen kunta on kouluttanut Ympäristöalan erikoisammattitutkinnolla ympäristökasvattajia yhteistyössä Suomen ympäristöopisto Syklin ja Espoon seudun koulutusyhtymä Omnian kanssa. ...

Ympäristökasvatus

Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa tunnistetaan ja edistetään kestävän elämäntavan periaatteita. Toiminnassa huomioidaan ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja  taloudellinen kestävyys. Varhaiskasvatus luo perustaa...

Varhaiskasvatuksen kestävä elämäntapa

Kirkkonummen varhaiskasvatusta kehitetään kohti yhteistä visiota: ”Iloiten ja oppien, rohkeasti kohti kestävää elämäntapaa – tillsammans”.

Lukemisen terveiset huoltajille

Lue lapsellesi Lukemalla säännöllisesti ääneen lapselle, voi vaikuttaa ratkaisevasti lapsen taitojen, mielikuvituksen ja tunneälyn kehittymiseen. Lapselle lukeminen on paras sijoitus tulevaisuuteen. 

Kirjastoyhteistyö ja satusalkut

Lue mun kanssa –hankkeen aikana kehitettiin varhaiskasvatuksen ja kirjaston yhteistyömalli, joka kannattelee lukemisen kulttuuria.  Lokakuu on lukukuu.  Lokakuussa kirjasto haastaa lapsia ja henkilökuntaa lukemaan lukutempauksella ja tarjoaa...

Dialoginen lukeminen ja sanataide

Dialoginen lukeminen on keskusteluun perustuva lukemisen tapa. Sen tarkoituksena on kannustaa lasta keskustelemaan ja osallistumaan kirjan lukemiseen. Lasten kanssa keskustellaan kirjan kuvista ja tapahtumista ennen lukemista, lukemisen aikana ja lukemisen...