Valitse sivu

Vesi-ilta 28.8.2019

Ohjelma Ajankohtaista vesistökunnostuksista ja rahoituksesta Pienvesiselvityksen 2018 tulokset Kuulumisia ja kokemuksia vesiensuojelutoimista: Pro Morsfjärden ry Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys ry Veikkolan vesistöhanke,...
Ilmanlaatu Kirkkonummella

Ilmanlaatu Kirkkonummella

Kirkkonummella seurataan ilmanlaatua jatkuvatoimisesti vuonna 2024. HSY:n mittausasema sijaitsee Lindalissa, osoitteessa Lindalintie 10. Asemalla mitataan typpidioksidin (NO2) ja hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksia. Uudenmaan siirrettävä mittausasema –...

Veikkolan vesistöhanke

Veikkolan järvien kunnostus ja hoito Suunnitelma Veikkolan järvien pohjaeläintutkimus 2018 Veikkolan järvipilotti, infotilaisuus 21.5.2019 Tiedote 21.5.2019 Ohjelma 21.5.2019 Esitykset: Avaus Vesikasvillisuusniitot järven hoidossa Kirkkonummen...
Linlon saari

Linlon saari

Linlon merellinen ulkoilusaari sijaitsee Porkkalanniemen ja Upinniemen välissä.Saareen pääsee kävelysiltaa pitkin Linlon pienvenesatamasta (Linlontie 112, 02480 Kirkkonummi).Saaressa on luonnontilaisia kalliorantoja, metsiä ja...

Uudet luonnonsuojelualueet

Eerikinkartanon lehdot ja luhdat 11 ha Neljä osa-aluetta käsittävä luonnonsuojelualue sijaitsee Veikkolan eteläpuolella Eerikinkartanon tilalla. Kalljärven rannan aluetta jakaa järven laskupuro. Ranta-alueella on luhtaa ja vanhaa...
Meikon luonnonsuojelualueet

Meikon luonnonsuojelualueet

Meikon luonnonsuojelualueet käsittävät laajan, monipuolisen luontokokonaisuuden Kirkkonummen keskustan luoteispuolella. Meikossa voi liikkua sekä viitoitetuilla reiteillä että erämaisemmilla alueilla. Reittien ulkopuolella...
Haitalliset vieraslajit

Haitalliset vieraslajit

Vieraslajeiksi kutsutaan eliölajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Kasvien kohdalla kyse on yleensä puutarhakarkulaisista, vieraseläimiä taas on tarkoituksella istutettu...

Luonnonmuistomerkit

Kirkkonummella on seitsemän luonnonmuistomerkkiä. Nämä kaikki ovat puita. Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun...
Natura 2000 -alueet

Natura 2000 -alueet

Natura 2000 -verkostolla ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta Euroopan Unionin alueella. Verkoston avulla turvataan luontodirektiivissä mainittujen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen sekä lintudirektiivissä tarkoitettujen linnustonsuojelualueiden säilyminen....