Valitse sivu

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui keskiviikkona 15.5. ja käsitteli Nissnikun yläkoulun vuosiluokkien rakennushankkeen aikaisia väistötilaratkaisuja. Lautakunta esittää toimitilapalvelujen lautakunnalle, että Nissnikun yläkoulun väistötilat toteutetaan Masalan alueella niin, että Köpaksen tontti varataan varhaiskasvatuksen käyttöön. 

Nissnikun yläkoulun vuosiluokkien rakennushankkeen aikaiset väistötilaratkaisut 

Nissniku-talon hankintaan kuuluva kilpailullinen neuvottelumenettely on parhaillaan käynnissä. Varsinaisen rakentamisen on arvioitu voivan alkaa syyskaudella 2025. Rakennushanke edellyttää väistötilaratkaisuja hankkeen toteutuksen ajaksi. 

Nissnikun yhtenäiskoulun alaluokat käyttävät rakennushankkeen aikana Masalan koulua ja sen pihalle vuonna 2023 rakennettua tilapäistä väistötilaa. Lautakunnan 15.5. käsittelemät väistötilaratkaisuvaihtoehdot koskevat yläkoulun vuosiluokkia 7.–9. eli noin 380 oppilasta. 

Lautakunta päätti esittää toimitilapalvelujen lautakunnalle, että Nissnikun yläkoulun väistötilat toteutetaan Masalan alueella niin, että Köpaksen tontti varataan varhaiskasvatuksen käyttöön. Toimitilapalvelujen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan torstaina 16.5. 

Masalan alueen varhaiskasvatuksen palvelutarvetta Masalan alueella on kuvattu yksityiskohtaisesti tämän kokouksen toisessa asiakohdassa. 

Tarkemmat tiedot löytyvät kokousasiakirjoista. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä 16.5.2024 alkaen kunnan verkkosivuilla. 

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat:  

  • Selvitys Masalan alueen varhaiskasvatuksen tilatarpeista 

Lisätietoja: 
Lautakunnan puheenjohtaja Tuovi Ronkainen, puh. 044 245 2277 
Esittelijä, varhaiskasvatusjohtaja Anu Vesiluoma, puh. 040 5867290

Kokousasiakirjat
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta