Valitse sivu

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui tiistaina 31.1. ja käsitteli kokouksessaan muun muassa valmistelussa olevaa Kirkkonummen kunnan talonrakennushankkeiden suunnittelun ja toteutuksen ohjetta.

Lausunto Kirkkonummen kunnan talonrakennushankkeiden suunnittelun ja toteutuksen hankeohjeesta

Kunnanhallitus palautti 31.10.2022 Kirkkonummen kunnan talonrakennushankkeiden suunnittelun ja toteutuksen hankeohjeen uudelleen valmisteltavaksi. Samalla käyttäjälautakunnilta pyydettiin lausunnot esityksestä uudeksi hankeohjeeksi.

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutusautakunta käsitteli kokouksessaan asiaa ja antoi oman lausuntonsa valmistelussa olevasta hankeohjeesta.

Käyttäjälautakunnat vastaavat kuntalaispalvelujen tuottamisesta, ja palvelut tuotetaan niitä varten osoitetuissa toimitiloissa. Koska tilojen tarkoituksenmukaisuus on palvelujen järjestämisen kannalta olennaista, pitää lautakunta perusteltuna, että käyttäjälautakunnilla on päätösvaltaa myös talonrakennushankkeiden tarveselvitysvaiheessa, jolloin luodaan toiminnalle edellytyksiä.

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta tähdentää, että käyttäjälautakunnan päätöksentekorooli on olennainen erityisesti hankkeen tarveselvityksen osalta. Lautakunta pitää tärkeänä käyttäjien ja käyttäjälautakuntien kuulemista myös muissa hankkeen vaiheissa. Lisäksi lautakunta kehottaa kunnanhallitusta lisäämään hankeohjeeseen seuraavaa: Nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto sekä vammaisneuvosto saavat mahdollisuuden olla kuultavana niiltä osin, kun tarveselvitys koskee varhaiskasvatusta, opetusta tai vapaa-aikaa.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa 

  • Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023
  • Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan otto-oikeus ja otto-oikeuden käyttäminen kaudella 2023-2025
  • Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan ylimääräinen kokous

Lisätietoja

Lautakunnan varapuheenjohtaja Pekka Sinisalo, puh. 040 567 3945
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta