Valitse sivu

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui tiistaina 21.11. ja käsitteli muun muassa suomenkielisen varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvion 2023 lisämäärärahaesitystä.

Varhaiskasvatuksen asiakkaat tyytyväisiä palveluihin

Kirkkonummen varhaiskasvatuksen sähköinen asiakaskysely toteutettiin lokakuun 2023 aikana kunnalliseen ja yksityiseen varhaiskasvatukseen sekä asukaspuistotoimintaan osallistuville perheille.

Kyselyn vastausten perusteella varhaiskasvatukseen ollaan yleisesti tyytyväisiä. Yleisarvosana varhaiskasvatuksen järjestämiseen oli 4,5 asteikolla 0–5. Vuoden 2022 vastaava arvosana oli 4,4. Vastaajien tyytyväisyys saamaansa varhaiskasvatuspaikkaan oli hyvällä tasolla sekä kunnallisen että yksityisen varhaiskasvatuksen osalta.

Suurin osa kyselyyn vastanneista koki varhaiskasvatuspalveluiden toimivan perheelle sopivalla tavalla. Avoimissa vastauksissa annettiin paljon positiivista palautetta varhaiskasvatuksesta ja työntekijöiden tekemästä työstä.

Asukaspuistotoimintaan oltiin myös tyytyväisiä, se sai arvosanan 4,0. Vuoden 2022 vastaava arvosana oli 4,6. Asukaspuistotoimintaa kiitettiin siitä, että se toimii voimavarana ja vertaistukena kotona oleville huoltajille ja siitä, että palvelusta löytyy leikkiseuraa lapsille.

Kyselyyn vastasi 757 henkilöä, joka on vähemmän kuin vuonna 2022 toteutetussa kyselyssä, jossa vastaajia oli 983. Vastausprosentti suomenkielisen kunnallisen varhaiskasvatuksen osalta oli 32 % (v. 2022: 45 %) ja yksityisen varhaiskasvatuksen osalta 26 % (v. 2022: 26 %).

Voit tutustua tuloksiin yksityiskohtaisemmin kokousasiakirjoista.

Lautakunta merkitsi tiedokseen suomenkielisen varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn tulokset.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa

  • Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvion 2023 lisämäärärahaesitys
  • Suomenkielisten varhaiskasvatuspalvelujen erityisavustuksia saaneet käynnissä olevat hankkeet
  • Suomenkielisen opetustoimen valtion erityisavustuksia saaneet käynnissä olevat hankkeet lukuvuonna 2023-2024
  • Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä 30.9.2023
  • Kirkkonummen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman päivittäminen
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Lisätietoja:
Lautakunnan puheenjohtaja Tuovi Ronkainen, puh. 044 245 2277
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta