Valitse sivu

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui keskiviikkona 30.11. ja käsitteli kokouksessaan muun muassa varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia ja päätti Porkkalan lukion lukuvuoden 2023–2024 aloituspaikoista.

Varhaiskasvatuksen asiakkaat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin

Lokakuussa 2022 tehdyssä asiakastyytyväisyyskyselyssä kysyttiin muun muassa vastaajien tyytyväisyyttä palveluohjaukseen ja varhaiskasvatuksen aloitukseen, huoltajien osallisuuteen ja lapsen tuen tarpeisiin vastaamiseen sekä tiedottamiseen.

Kysely toteutettiin kunnalliseen ja yksityiseen varhaiskasvatukseen sekä asukaspuistotoimintaan osallistuville perheille ja se järjestettiin yhdessä ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kanssa. Kyselyyn tuli yhteensä 983 vastausta. Vuonna 2021 vastauksia oli 704.

Vastausten perusteella varhaiskasvatuspalveluihin ollaan Kirkkonummella tyytyväisiä. Yleisarvosana tyytyväisyydestä varhaiskasvatuksen järjestämiseen oli 4,4 asteikolla 0–5. Vastaajien tyytyväisyys saamaansa kunnalliseen tai yksityiseen varhaiskasvatuspaikkaan oli myös hyvällä tasolla (kunnallinen varhaiskasvatus 4,4, yksityinen varhaiskasvatus 4,3). Asukaspuistotoimintaan oltiin erityisen tyytyväisiä, jonka toiminta sai arvosanakseen 4,6.

Lautakunta merkitsi tiedokseen asiakaskyselyn tulokset.

Porkkalan lukion aloituspaikkojen hyväksyminen lukuvuodeksi 2023–2024

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta vahvisti Porkkalan lukion lukuvuoden 2023–2024 aloituspaikkojen enimmäismääräksi 180 opiskelijaa, joista tulevaisuuslinjan aloituspaikkojen osuus on 30.

Lukion pääsyn edellytyksenä säilytetään alin lukuaineiden tai painotettujen aineiden keskiarvo 7,3. Lukion rehtorilla on myös oikeus päättää Kirkkonummelle muuttavien ja oppilaitosta vaihtavien hakijoiden hyväksymisestä ylipaikoille lukuvuoden aikana.

Voit tutustua Porkkalan lukion aloituspaikkoja koskevaa selvitykseen tarkemmin kokousasiakirjoista.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa: 

  • Suomenkielisten varhaiskasvatuspalvelujen erityisavustuksia saaneet käynnissä olevat hankkeet
  • Suomenkielisen opetustoimen valtion erityisavustuksia saaneet käynnissä olevat hankkeet
  • Lisämääräraha-anomus liittyen valmistavan opetuksen järjestämiseen
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Tuovi Ronkainen, puh. 044 245 2277
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta