Valitse sivu

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui tiistaina 26.9. ja käsitteli muun muassa Nissniku-talon hankesuunnitelmaa sekä sivistyksen ja vapaa-ajan palveluiden palveluverkkoselvitystä. Lautakunta päätti myös Koti- ja kouluyhdistyksille myönnettävistä avustuksista sekä omalta osaltaan talousarvioesityksestä vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2025-2026.

Nissniku-talon hankesuunnitelman hyväksyminen

Nissniku-talon hankesuunnitelman hyväksymisessä on kyse Nissnikun yhtenäiskoulun päivitetyn hankesuunnitelman hyväksymisestä niin, että hankkeessa toteutetaan tilat myös kirjasto- ja nuorisopalveluille. Samalla oppilasmäärä mitoitetaan uusimpien väestöennusteiden mukaisesti.

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi omalta osaltaan Nissniku-talon hankesuunnitelman ja esitti edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hankesuunnitelman hyväksymistä. Lautakunta esitti myös kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hankkeen investointikustannuksiksi 36 850 000 euroa.

Tämän lisäksi lautakunta evästi hankesuunnitelmassa huomioimaan tulevan Nissniku-talon rakennusmateriaalien soveltuvuuden kestävän kehityksen ja elämäntavan periaatteisiin.


Kirkkonummen sivistyksen ja vapaa-ajan palveluiden palveluverkkoselvitys

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä palveluverkkoselvityksen tiedoksi. Lautakunta esitti myös kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että selvityksen yhteenveto-osassa esitetyt suositukset ja toimenpiteet vuosille 2024-2028 hyväksytään jatkovalmistelun pohjaksi ja otetaan huomioon talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laadinnassa.

Lautakunta totesi esityksen mukaisesti, että jokaisen yksittäisen hankkeen osalta investointipäätökset sekä toiminnallisiin muutoksiin liittyvät päätökset tehdään erikseen noudattaen Kirkkonummen talonrakennuksen hankeohjetta. Lopuksi lautakunta evästi, että jatkovalmistelussa vaikutusten ennakkoarviointi ja vuorovaikutus osallisten kanssa toteutetaan palveluverkon kehittämisen yhteydessä.

Lisäksi lautakunta evästi, jatkovalmistelussa ottamaan huomioon mahdollisuuden siitä, että Laajakallion koulun lakkauttamista tai muuttamista varhaiskasvatusyksiköksi ei toteuteta.

Voit tutustua palveluverkkoselvitykseen tästä.

Koti- ja kouluyhdistyksille myönnettävä avustus vuonna 2023

Lautakunta myönsi kokouksessaan vuoden 2023 avustukset Kirkkonummen Koti- ja kouluyhdistyksille. Tukea jaettiin yhteensä 12 000 euroa. Avustuksen jakaminen tapahtuu siten, että kunkin koulun koti- ja kouluyhdistykselle jaetaan 300 euron suuruinen perusmääräraha ja jäljelle jäävä rahamäärä jaetaan koulun oppilasmäärän mukaisessa suhteessa.

Yhdistyksille esitettiin avustuksen käyttöä koskevana ohjeistuksena, että tuen käytössä huomioidaan erityisesti oppilaiden osallistaminen ja yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat ja toimenpiteet.

Suomenkielisten peruskoulujen koti ja koulu -yhdistyksille jaettiin tukea seuraavasti:

 • Gesterbyn koti- ja kouluyhdistys 1325,25 €
 • Heikkilän koulun vanhempainyhdistys – HKV ry 689,46 €
 • Jokirinteen koulun vanhempainyhdistys – Kivat Ry 2411,50 €
 • Kantvikin koti- ja kouluyhdistys ry 973,34 €,
 • Kartanonrannan koulun vanhempainyhdistys ry 1046,06 €
 • Laajakallion koulun vanhempainyhdistys ry 581,53 €
 • Masalan koti- ja kouluyhdistys 926,41 €
 • Nissnikun Koti- ja Kouluyhdistys ry. 1630,25 €
 • Veikkolan Koti ja koulu -yhdistys ry 2416,20 € (Veikkolan 1900,48 € ja Vuorenmäen 536,03 € koulut).

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat: 

 • Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2022 oikaisun ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain muutosten aiheuttamat päivitykset Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelmaan, Kirkkonummen esiopetussuunnitelmaan ja Kirkkonummen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelmaan
 • Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan osavuosikatsaus 2023
 • Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026
 • Porkkalan lukion aloituspaikkojen hyväksyminen lukuvuodeksi 2024-2025
 • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus


Lisätietoja:
Lautakunnan varapuheenjohtaja Pekka Sinisalo, puh. 040 567 3945
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta