Valitse sivu

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui tiistaina 2.4. ja päätti lukuvuoden 2024–2025 oppilaspaikoista suomenkielisissä peruskouluissa vuosiluokille 1-6. Lautakunta päätti myös Gesterbyn ja Papinmäen koulun yhdistämisestä 1.8.2024 alkaen. 

Lukuvuoden 2024-2025 oppilaspaikat suomenkielisissä peruskouluissa vuosiluokille 1-6 

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tulevan lukuvuoden 2024–2025 osalta 

  • yleisopetuksen ensimmäisen vuosiluokan enimmäisoppilasmäärät kouluittain, 
  • vuosiluokille 1-6 perustettavat erityisen tuen luokat ja perusopetukseen valmistavan opetuksen luokat sekä 
  • vuosiluokille 1 ja 3 perustettavat painotetun opetuksen oppilasmäärät. 

Lautakunta päätti, että Jokirinteen koulun 3. vuosiluokalle ei perusteta musiikkipainotteista luokkaa. Luokalle oli 19 hakijaa. Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 10.10.2023 § 42 hyväksymien musiikkiluokan oppilaaksioton periaatteiden mukaan luokka perustetaan, mikäli vähintään 20 oppilasta valitaan luokalle. 

Oppilaskohtaiset lähikoulupäätökset tehdään lautakunnan kokouksessa päätettyjen koulukohtaisten enimmäisoppilasmäärien puitteissa. Oppilaskohtaiset päätökset annetaan huoltajille tiedoksi Wilman kautta tai postitetaan 5.4.2024 huoltajan hakulomakkeessa valitsemalla tavalla. 

Päätöksen tarkemmat oppilasmäärät kouluittain löydät kokousasiakirjoista. 

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat:  

  • Gesterbyn ja Papinmäen koulun yhdistäminen 1.8.2024 alkaen 
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus 

Lisätietoja: 
Lautakunnan puheenjohtaja Tuovi Ronkainen, puh. 044 245 2277 
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959 

Kokousasiakirjat 
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta