Valitse sivu

Valtuustoryhmät kokoontuivat 30.10.-31.10. käsittelemään tekemiään muutosesityksiä kunnanjohtajan talousarvioesitykseen.

Neuvottelujen tuloksena päätettiin muun muassa kuntalaisten hyvinvointia tukevien liikuntahankkeiden aikaistamisesta ja edistämisestä. Lisäksi HSL:n lippuhintauudistuksen myötä kunnan maksuosuus tulee laskemaan 262 000 euroa, josta 50 000 euroa siirretään koululaisten retkikuljetusten rahoittamiseksi.

-Valtuustoryhmät neuvottelivat hyvässä hengessä. Kiitän kaikkia valmistelijoita ja päättäjiä hyvästä sitoutumisesta, sanoo Kirkkonummen kunnanjohtaja Virpi Sailas.

-Laadittu talousarvio antaa hyvän pohjan tulevaan. Kirkkonummi haluaa vahvistaa elinvoimaa ja kunnan kehittymistä, Sailas jatkaa.

-Kirkkonummi siirtyy elinvoimaisen sivistyskunnan aikaan epävarmuuden keskellä. Haluan kiittää jokaisen ryhmän neuvottelijaa sekä virkahenkilöitä hyvästä yhteistyöstä neuvotteluratkaisun aikaansaamiseksi tiiviissä aikataulussa. Nyt neuvoteltu budjetti vastaa Kirkkonummen kasvavien investointien, velanhoitokyvyn ja kuntatalouden sopeutuksen asettamiin haasteisiin uudessa tilanteessa, sanoo neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja Urho Blom (kok).

-Päättäjät ovat halunneet huomioida kaikkien kuntalaisten palveluita, hyvinvointia, liikunnan ja kulttuurin edistämistä, kaavoituksen ja maankäytön sujuvuutta sekä varmistua tiedolla johtamisesta. Talousarviokirjaan lisätty ilmastobudjetti on uusi elementti, joka osaltaan viitoittaa tietä eteenpäin, toteaa Blom.

Kirkkonummen kunnanhallitus käsittelee vuoden talousarviota 6.11. Kunnanvaltuusto päättää vuoden 2024 talousarviosta kokouksessaan 13.11.