Valitse sivu

 

Talvikunnossapito suoritetaan talvihoitotöiden periaatteiden mukaisesti. Kunnan kadut on luokiteltu kolmeen hoitoluokkaan, joille kullekin on asetettu tavoitteellinen kunnossapidon taso. Kunnossapitoluokka 1 käsittää pääkadut ja niiden yhteydessä olevat kevyen liikenteen väylät, kunnossapitoluokka 2 käsittää kokoojakadut ja kevyen liikenteen alueelliset reitit ja kunnossapitoluokka 3 käsittää asuntokadut ja muut liikenteellisesti vähempiarvoiset tiet ja alueet. Kunnossapitoluokituksessa on määritelty periaatteet auraukselle, sohjon poistoon, liukkauden torjuntaan ja kunnossapitotöiden ajoitukseen sekä lumenajoon ja näkemäesteiden ja suojateiden näkyvyydestä.

Hoitoluokat määräytyvät pitkälti jo kaavoitusvaiheessa, joten muutokset ovat harvinaisia. Yleisin syy kadun hoitoluokan muuttamiselle on joukkoliikenteen reittimuutokset. Muutoin katujen ja puistokäytävien hoitoluokkia ei yleensä muuteta.

Poikkeuksellisissa keliolosuhteissa, kuten pitkään jatkuvassa tai sakeassa lumisateessa, laatuvaatimusten alittuminen on kunnan kunnossapitoluokituksen mukaan mahdollista. Poikkeuksellisen voimakkaan lumisateen aikana (yli 10 cm 6 tunnin aikana) voivat aurauksen aloituskynnyksen lumimäärät ylittyä kaduilla, koska kunnossapitokalustoa ei ole mitoitettu pahimpia lumisateita varten. Laatuvaatimusten alittaminen tapahtuu varsinkin 3. kunnossapitoluokkien kaduilla (asunto- ja tonttikadut), koska resurssit kohdistetaan ylemmän katuluokan väylien aukipitämiseen.

Tienpidossa vastuu jakautuu kiinteistöjen ja kunnan välillä. Tontin omistajan tai haltijan velvollisuus on huolehtia tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poistosta ja tontille johtavan kulkutien hoidosta. Vastuunjako on kirjattuna nk. katukunnossapitolakiin (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 4 §). Kiinteistön lumia ei saa aurata kunnan katualueelle.

Aurattavan lumimassan on mahduttava jonnekin. Kun kadun vierellä on entuudestaan valli, lumi purkautuu tonttiliittymään ja katualueeseen. Katujen ja jalkakäytävien aurauksen yhteydessä lumimassat työntyvät sivuille. Jalkakäytävän aurauksen yhteydessä lumimassa sijoittuu jalkakäytävän ja talon väliin, mikä on yleinen ilmiö tiivisti rakennetussa kaupunkimaisessa ympäristössä.  Lunta siirretään leventääkseen katualueita ja parantaakseen näkyvyyttä mm. suojateillä.

Kun lumisade on kestänyt pitkään, on ollut tilanteita, että asuntokaduille päästään vasta luokituksen tavoitetason alittumisen jälkeen. Koska pääkadut ja suurimmat kokoojakadut pidetään auki joukko- ja työmatkaliikenteen turvaamiseksi, joutuu aurauskalusto joskus palaamaan takaisin pääkaduille ja kokoojakaduille, vaikka kaikkia asunto- ja tonttikatuja ei olekaan ehditty aurata.

Runsaslumisena talvena asunto- ja tonttikadut kapenevat kaikkialla, eteenkin vanhoilla asunto- ja tonttikaduilla tai kunnan kunnossapidossa olevilla kaduilla, jotka eivät ole rakennettu asemankaavan mukaisiksi kaduiksi.

Kunta tekee jatkuvasti työtä, että kadut ja muut alueet pysyvät turvallisina.

 

Kunnossapitopäällikkö 

kunnossapito@kirkkonummi.fi