Valitse sivu

Liikunnanohjauspalveluiden palautteita kysyttiin 12.–26.5. välisenä aikana ja uimahallin yleinen asiakaskysely toteutettiin aikavälillä 29.5.–11.6. Molempiin kyselyihin oli mahdollista vastata sähköisellä lomakkeella tai paperilomakkeella uimahallilla. Liikunnanohjauspalveluiden kyselyyn yhteensä 123 vastausta ja myöhemmin toteutettuun asiakaskyselyyn yhteensä 208 vastausta. Kyselyiden tavoitteena oli kartoittaa uimahallin käyttäjäkokemuksia ja liikunnanohjauspalveluiden asiakaskokemuksia. Tuloksia tullaan hyödyntämään uimahalli- ja liikunnanohjauspalveluiden kehittämisessä.

Tuloksissa esitetyt arvosanat ovat asteikolla 1-5 (heikko – erinomainen tai täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä).

Liikunnanohjauspalveluiden palautekysely

Suurin osa asiakkaista (94 %) oli päässyt haluamaansa ryhmään, mutta myös uusia ryhmiä toivoi lähes puolet asiakkaista (41 %). Isoimpina toiveina nousivat esiin uudet kuntosaliryhmät ja tehouppis-ryhmä arki-iltaan.

Yleiset kysymykset liikunnanohjaukseen liittyen

Oletko tyytyväinen ohjauksen laatuun? – 4,5

Vastaavatko tuntikuvaukset mielestäsi tuntien toteutuneita sisältöjä? – 4,2

Ovatko ohjaukset tarpeeksi monipuolisia? – 4,3

Vastaavatko tuntikuvaukset mielestäsi tuntien toteutuneita sisältöjä? – 4,4

Tuloksista voimme todeta, että liikunnanohjauspalvelut ovat vastaajien mielestä erittäin hyvällä tasolla. Avoimiin kysymyksiin saatiin myös runsaasti vastauksia ja positiivisista tuloksista huolimatta pyrimme edelleen kehittämään toimintaamme paremmaksi ja vastaamaan asiakkaiden toiveisiin. Kaikkia toiveita ei tietenkään pystytä toteuttamaan yhdellä kertaa, mutta jo tässä vaiheessa tiedetään, että syksystä lähtien kuntosaliryhmiä tulee useampi lisää sekö paljon toivottua tehouppista torstai-iltaan. Näiden lisäksi meille tulee muitakin uusia ryhmiä syksystä alkaen, jotta mahdollisimman moni pääsisi mukaan toimintaamme!

Ilmoittautuminen syksyn 2023 ryhmiin alkaa keskiviikkona 16.8.2023 klo 9.00. Nuoriso- ja liikuntapalveluiden sekä kansalaisopiston kauden 2023-2024 kurssitarjontaan pääsee tutustumaan tiistaina 15.8. uimahallilla järjestettävässä vapaa-aikapalveluiden Tuu ja tee: Liikuntaa! -tapahtumassa. Tervetuloa kokeilemaan ja liikkumaan!

Uimahallin asiakaskysely

Kyselyyn vastaajista enemmistö asuu Kirkkonummella (93 %) ja käyttää uimahallipalveluita vähintään kerran viikossa (60 %). Eniten vastauksia saatiin ikäryhmästä 41–50-vuotiaat (34 %).

Yleiset kysymykset uimahallipalveluista

Aukioloajat: 4,3

Asiakaspalvelun laatu: 4,1

Siisteys: 4,1

Uimahallin turvallisuus ja ylläpito

Uimahallissa asiointia pidetään yleisesti erittäin turvallisena (4,5) ja uhkaavia tilanteita on koettu vain vähäisesti (1,6). Ongelmatilanteissa apua on henkilökunnalta saatu helposti (4,0). Vastaajien näkemyksen mukaan, uimahallikiinteistöstä pidetään hyvää huolta (4,0) ja sekä uimahallin tiloissa että nettisivuilla esitetyt ohjeet ja säännöt ovat riittävät (4,0).

Uimahallipalveluiden laatu ja toimivuus

Yleisarvosana uimahallipalveluista: 4,1

Uinninvalvonta: 4,2

Virtuaalivesijumppa: 4,5

Uimahallin omatoiminen käyttö – allastilat: 4,2

Uimahallin omatoiminen käyttö – muut liikuntatilat: 3,7

Lipunmyynti: 4,3

Uimahallin tapahtumat, ohjatut ryhmät ja viestintä

Vastaajien mukaan ohjattujen liikuntaryhmien tarjonta on tällä hetkellä hyvällä tasolla (3,5) ja tarjonnasta löydetään myös sopiva ryhmä helposti (3,6). Kuitenkin 48 prosenttia vastaajista kaipaavat uusia sisältöjä ohjattuihin ryhmiin. Tähän olemme jo reagoineet suunnittelussa muun muassa jo aiemmin mainituilla uusilla kuntosaliryhmillä ja arki-illan tehouppis-ryhmällä. Uimahallin tapahtumien määrästä kysyttäessä 25 prosenttia vastaajista pitää tapahtumien lukumäärää sopivana, mutta vastauksista kävi myös ilmi, että lisätapahtumille olisi myös kysyntää. Uimahallin viestintä sai myös positiivisen arvosanan (3,6) ja pääasiassa vastaajat saavat parhaiten tietoa uimahallipalveluista kunnan verkkosivuilta ja Facebookista. Samat viestintäkanavat koetaan myös mieluisimmiksi.

Avoimiin kysymyksiin vastauksia saatiin runsaasti, vastaajien oli mahdollista muun muassa toivoa tapahtumien sisältöjä, ehdottaa uusia ohjattuja liikuntaryhmiä, antaa kehitysehdotuksia uimahallipalveluista sekä lähettää terveisiä ja kehitysehdotuksia henkilökunnalle. Asiakaskyselyn vastaukset käsitellään Kirkkonummen uimahallin henkilökunnan kesken ja pyrimme kehittämään palveluita entistä paremmiksi asiakkaiden toiveiden mukaan.

Iso kiitos kyselyihin vastanneille, Kirkkonummen uimahallin henkilökunta toivottaa kaikille asiakkaille hyvää kesää!

Uimahallin vuosihuolto suoritetaan 26.6.-6.8. välisenä aikana, jolloin uimahalli on suljettu. Ennen juhannusta, uimahalli palvelee normaalein aukioloajoin juhannusaatonaattoon 22.6. klo 15 saakka.

 

Vapaa-aikapalvelut / Nuoriso- ja liikuntapalvelut

 

Lisätiedot kyselyistä:

nuorisojaliikunta@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen uimahalli:

https://www.kirkkonummi.fi/uimahalli