Valitse sivu

Kirkkonummen nuorisovaltuusto piti kevään viimeisen kokouksensa tiistaina 28. toukokuuta 2024. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa toimintasuunnitelma vuodelle 2024 ja aloite toisen asteen maksuttomuuden säilyttämisestä.

Kirkkonummen nuorisovaltuuston toimintakausi 2024–2025 alkoi tammikuussa järjestäytymiskokouksessa. Nuorisovaltuustossa on yhteensä 13 jäsentä. Kevätkauden aikana jäsenet ovat perehtyneet vaikuttamistoimielinten ja lautakuntien toimintaan sekä tutustuneet toisiinsa.

Kevään viimeisessä kokouksessa kunnanjohtaja Virpi Sailas esitteli Kirkkonummen kuntastrategiaa sekä ”Yhdessä – Tillsammans” -strategiaa tukevaa toimintatapaohjetta. Kokouksessa oli myös mukana Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton (Nuva ry) edustaja, joka kertoi Nuva ry:n toiminnasta ja vaikuttamisen keinoista.

Nuorisovaltuusto hyväksyi kokouksessa toimintasuunnitelman vuodelle 2024 ja käsitteli aloitteen toisen asteen täyden maksuttomuuden säilyttämiseksi Kirkkonummella. Aloitteen tavoitteena on varmistaa kirkkonummelaisten nuorten yhdenvertainen pääsy koulutukseen sekä edistää sivistys- ja nuorisoystävällisyyttä kunnan strategian mukaisesti.

Muita käsiteltyjä asioita olivat:

· Nuorisovaltuuston edustajien raportit kunnan toimielimien kokouksista

· Kirkkonummen edustajien raportti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kokouksesta

· Nuorisovaltuuston syksyn 2024 kokousajankohdat

· Nuorisovaltuuston edustajien valinta kunnanvaltuuston syksyn 2024 kokouksiin

Esityslista ja lisätietoa:

Käsiteltävien asioiden esityslista löytyy täältä.

Lisätietoa kokouksesta:

Waula Taimela, nuorisovaltuuston puheenjohtaja, waula.taimela(a)kirkkonummi.fi

Eija Rajavaara, nuorisotyön palveluvastaava, eija.rajavaara(a)kirkkonummi.fi