Valitse sivu

Uudenmaan liiton rahoitushaku Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) määrärahasta avautui 16. tammikuuta. Uudenmaan liitto tukee hankkeita, jotka vahvistavat alueellisten toimijoiden innovaatioyhteistyötä tai uusimaalaisia toimijoita hyödyttäviä uusia palveluja ja osallisuutta, sekä näiden teemojen esiselvityshankkeita. Hakemukset tulee jättää viimeistään 13. maaliskuuta.

Tällä hakukierroksella painotetaan koko Uudenmaan kattavia ja koko maakuntaa hyödyttäviä isoja hankkeita. Toimijoita on hyvä olla mukana useammalta seudulta. Esiselvityshankkeissa tulee tavoitella ratkaisuja, joilla luodaan valmiuksia pysyvään toimintaan tai perustaa suuremmille hankekokonaisuuksille.

Rahoitusta on jaettavana yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Hanketta kohti tuen määrä voi olla 100 000–500 000 euroa, ja esiselvityshankkeiden tukiosuus voi olla 50 000–100 000 euroa. Kokonaiskustannuksista tuen osuus voi olla enintään 80 prosenttia.

Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi elinkeino-, koulutus- ja työmarkkinatoimijat sekä järjestöt toimialasta riippumatta. Tukea ei voida myöntää yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen tai hanketoteuttajan perustoiminnan ylläpitämiseen. Hakijan on myös itse osallistuttava rahoitukseen, ja lisänä voi hyödyntää esimerkiksi kunta- tai yritysrahoitusta.

Lisää tietoa Uudenmaan liiton sivuilla.