Valitse sivu

Kirkkonummi on Hinku-kuntana sitoutunut kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin ja ilmastotoimenpiteitä edistetään kaikilla kunnan palvelualueilla. Kunnan ilmastotyön ajankohtaisista asioista viestitään kuntalaisille, yrityksille ja yhteisöille Kirkkonummen ilmastokirjeessä. Uusin ilmastokirje on nyt luettavissa kunnan verkkosivuilla.

Vuoden 2022 ensimmäinen ilmastokirje pitää sisällään ajankohtaiset kuulumiset Kirkkonummen ja Vihdin kuntien yhteisestä ilmastohankkeesta sekä kuntien yhteisen ilmastokoordinaattorin ajatuksia kustannustehokkaan ilmastotyön mahdollisuuksista. 

Ilmastokirjeestä löytyy myös tietoa alueen yrityksille suunnatuista ilmastowebinaareista ja Ilmastojahti-kilpailusta. Seuraava yritysten ilmastowebinaari järjestetään 3.2.2022 ja Ilmastojahtiin ehtii ilmoittaa yritysten ilmastotekoja vielä 31.1.2022 saakka.

Lisäksi ilmastokirjeessä kerrotaan Kantvikin koulun edistyksellisestä hiilineutraaliusprojektista – koulun tavoitteena on kompensoida päästöjä ja olla hiilineutraali vuoden loppuun mennessä. Kantvikin koulu haastaa myös muiden koulujen oppilaat ja opettajat hiilineutraaliustavoitteeseen.

Ilmastokirjeeseen kootaan myös aina vinkkejä kuntalaisille oman hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tällä kertaa ilmastokirjeeseen on koottu neuvoja pientaloasujan lämmityskustannusten ja –päästöjen pienentämiseksi.