Valitse sivu

Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatus osallistui Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Karvin valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä Valssin pilotointiin keväällä 2023. Valssi on monipuolinen digitaalinen palvelu, joka perustuu tutkimusperustaisiin laadunarvioinnin työkaluihin. Arviointilomakkeiden avulla kerätään tietoa, keskustellaan tuloksista, nostetaan esille vahvuuksia ja sovitaan kehittämistoimenpiteistä. Arviointituloksia voidaan myös julkaista.

Pilotoinnin arviointiteemana oli ympäristö- ja kestävyyskasvatus. Arviointitulosten mukaan varhaiskasvatuksessa kestävä elämäntapa on hyvin omaksuttu. Kasvattajat toimivat arjessa hyvänä esimerkkinä lapsille. Lähiympäristö ja sen hyödyntäminen pedagogisessa toiminnassa koetaan vahvuutena. Vihreän lipun teemat ovat osa toimintaa ja etenkin kierrätys sekä lajittelu ovat muodostuneet vahvaksi osaksi arkea. Yhdeksi toiminnan kehittämiskohteeksi nousi huoltajien tietoisuuden lisääminen ja heidän kutsumisensa mukaan toimintaan.

Valssia käytetään jatkossa osana varhaiskasvatuksen laadun arviointia. Sen avulla saadaan yhtenäistä ja luotettavaa tietoa varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi.