Valitse sivu

Hyvät huoltajat!

Kutsumme Teidät osallistumaan Kirkkonummen kunnan ja alueen yksityisten palveluntuottajien varhaiskasvatuspalveluja koskevaan asiakaskyselyyn.

Haluamme kehittää Kirkkonummen alueen varhaiskasvatusta yhteistyössä Teidän kanssanne. Kysely on suunnattu kaikille kunnallisia ja yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja käyttäville asiakasperheille: päiväkodit, perhepäivähoito, asukaspuistotoiminta. Kyselyyn voi vastata suomen-, ruotsin- sekä englanninkielellä.

Teiltä saadun palautteen perusteella arvioimme, miten varhaiskasvatuspalvelut vastaavat odotuksianne sekä lapsen ja perheiden tarpeita. Tavoitteenamme on tuottaa entistä laadukkaampia varhaiskasvatuspalveluja.

Kysely on avoinna ajalla 2.10 – 15.10.2023. 

Toivomme, että mahdollisimman moni huoltaja vastaisi kyselyymme, jotta saisimme kattavan aineiston varhaiskasvatustoiminnan kehittämisen tueksi.

Vastaa asiakaskyselyyn

Kiitos osallistumisesta!


Dear guardians,

We invite you to answer the questionnaire on early childhood education services of the Municipality of Kirkkonummi and the private service providers in the area.

We want to improve the early childhood education in the Kirkkonummi area in cooperation with you. The survey is aimed at all client families that use municipal and private early childhood education services: day-care centres, family day care, residential parks. You can answer the survey in Finnish, Swedish and English.

We evaluate on the basis of your feedback how the early childhood education services meet your expectations and the children’s and the families’ needs. Our aim is to produce early childhood education of even higher quality.

The survey is open from 2 October to 15 October 2023. 

We wish that as many guardians as possible answer our survey so that we can acquire comprehensive material in support of improvement of the early childhood education.

Respond to the survey

Thank you for answering!