Valitse sivu

Jalkakäytäville ja pysäköintikieltoalueille virheellisesti pysäköidyt ajoneuvot haittaavat ja hidastavat katujen kunnossapitoa.

Jalkakäytäviä ei voida hiekoittaa kunnolla, jos jalankulku- ja pyöräily väylillä on pysäköityjä autoja. Lumen auraaminen kaduilta hankaloituu virheellisesti pysäköityjen ajoneuvojen vuoksi.

 Kunnossapitopalvelut pyytää kunnan autoilevia asukkaita pysäköimään autonsa siten, ettei ajoneuvosta aiheudu haittaa, viivästystä tai vaaraa katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapidolle.

Ajoneuvon kuljettaja on velvollinen tarkistamaan pysäköinnistä määräävät liikennemerkit sekä informaatiokyltit pysäköidessään.

Tarvittaessa kunta voi siirtää ajoneuvon, jos se haittaa esimerkiksi kadulla tehtävää kunnossa- tai puhtaanapitotyötä. Siirtomaksu peritään auton omistajalta tai haltijalta.

 

Lisätiedot:

kunnossapito@kirkkonummi.fi

Laki ajoneuvojen siirtämisestä:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20191508